Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRIMS, Milan, farmaceut (Varaždin, 7. III. 1923 — Zagreb, 15. XII. 1984). Gimnaziju završio 1941. u Varaždinu, diplomirao 1945. na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1957. doktorirao tezom Prilog poznavanju fotodinamskog i flavonoidnog sadržaja nekih Hypericum vrsta. Od 1948. asistent te od 1959. docent u Zavodu za Farmaceutsku tehnologiju istog fakulteta. Dobivši stipendiju Humboldtove zaklade, 1955–57. usavršava se u Bonnu i Frankfurtu. Od 1962. vodi znanstveno-istraživački odjel u Zavodu za ispitivanje i kontrolu lijekova SRH, u kojemu uvodi niz suvremenih tehnika i realizira više novih proizvodnih postupaka. God. 1967. imenovan je ravnateljem Zavoda i na toj funkciji ostaje do umirovljenja 1983. Surađivao je u izradbi nove farmakopeje i u elaboratima za farmaceutsku industriju. Istraživao je tehnologiju i analitiku preparata ražene glavnice, ispitivao sastojke gospine trave, mogućnosti razdvajanja kinolizidinskih alkaloida te metode analize i biotransformacije nekih farmaceutskih pripravaka. Radove objavljivao u časopisima Farmaceutski glasnik (1950, 1977), Acta pharmaceutica Jugoslavica (1952, 1959–60, 1967, 1976–78), Die Pharmazie (Berlin 1955), Archiv der Pharmazie (Weinheim 1957). Godine 1978. nagrađen je Medaljom »Julije Domac«.

LIT.: Spomenica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 75 godina farmaceutske nastave na Sveučilištu u Zagrebu 1882–1957. Zagreb 1958, 89. — Dobitnik Medalje Domac. Farmaceutski glasnik, 34(1978) 8, str. 319–321. — I. Vukušić: Doc. dr Milan Grims, dipl. pharm (nekrolog). Ibid., 41(1985) 3, str. 94–95.
 
Ljubiša Grlić (2002)