Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT, Dragutin, strojarski inženjer (Bosanski Brod, 15. X. 1906 — Zagreb, 10. XII. 1994). U Slavonskom Brodu završio gimnaziju 1926, u Zagrebu diplomirao 1931. na Tehničkom fakultetu. Od 1934. do 1940. bio je ravnatelj Gradske električne centrale i vodovoda u Bosanskom Brodu, a potom asistent i honorarni nastavnik na zagrebačkom Tehničkom fakultetu. Specijalizirao se za konstrukciju vodnih turbina i crpkâ u budimpeštanskoj tvornici »Ganz« te od 1941. predavao predmete aerodinamiku i hidrauličke strojeve na Tehničkom fakultetu, gdje je od 1943. docent, od 1946. izvanredni i od 1953. do umirovljenja 1977. redoviti profesor. Bavio se hidromehanikom, hidrodinamičkim strojevima i hidroenergetskim postrojenjima te aerodinamikom. Nakon II. svjetskog rata sudjelovao je u podizanju pogona hidroelektrana i drugih hidrauličkih postrojenja. Za staru HE u Jajcu konstruirao je nove turbinske rotore antikavitacijske koncepcije, u novoj HE »Mariborski otok« uklonio teške smetnje u regulacijskom sustavu, za Željezaru »Zenica« predložio upotrebu zračnih kotlova na crpnom postrojenju te proračunao njihove dimenzije, za novu HE »Split« izradio studiju kojom je razjasnio fenomen ritmičkoga kolebanja tlaka vode pred turbinama pri određenom opterećenju, za poduzeće »Monter« u Zagrebu izradio je opsežnu, teorijski i računski utemeljenu studiju o hidrauličkim udarima, njihovim uzrocima i načinu zaštite, u povodu loma podmorskog dijela cjevovoda Istarskog vodovoda u Limskom kanalu za crpnu postaju u Rijeci izradio elaborat kojim je određena potrebna dubina podmorskoga crpnog voda rashladne vode za termoelektranu, a izradio je i studije za hidrocentrale »Peruča« i »Rama« te crpne postaje »Brač« i »Kraljevac«. Surađivao je u stručnim periodicima i napisao udžbenike Hidromehanika, 1 (Zagreb 1949, 19612, 19723) i 2 (Zagreb 1949, 19622, 19723). God. 1971. dobio je Nagradu za životno djelo.

 
Dragutin Taboršak (2002)