Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT, Nikola, urednik (Jastrebarsko, 6. XII. 1823 — Zagreb, 7. IV. 1911). Nakon svršenih gimnazijskih i bogoslovnih nauka u Pešti, postao je 1846. svećenikom. Zatim je obavljao službu nadstojnika zagrebačkog sjemeništa. Prijateljevao s Lj. Gajom, priključio se banu Jelačiću, bio je tajnik njegova glavnog stana. God. 1850. postao je urednikom Katoličkog lista i uređivao ga do 1852. kada je prestao izlaziti. Imao je poteškoća s državnim odvjetništvom; bio je i osuđen na 3 mjeseca zatvora, ali je amnestiran u prigodi vjenčanja članova kraljevske obitelji. Katolički list ponovno je pokrenut 1854. pod uredništvom J. Torbara, koji je, pavši u nemilost nadbiskupa J. Haulika, morao odstupiti potkraj iste godine. Pomisao da bi glasilo izlazilo na njemačkom jeziku potaknula je Horvata da se bez osobnih uvjeta i pogodnosti ponudi za urednika. Tako je po drugi put postao urednikom Katoličkog lista (1854–66), povremeno surađujući u njemu. God. 1859. spominje se kao knjižničar metropolitanske knjižnice, a 1870. postao je kanonikom.

LIT.: Ivan Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860. — S. Korenić: Život »Katoličkog lista« u prošastih 50. godina. Katolički list, 50(1893) 52, str. 410–412. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 4. Zagreb 1910, 378–379. — F. Plevnjak: Prilozi za kulturnu povijest hrvatskog svećenstva. Zagreb 1910, 192, 194, 413. — (Nekrolog): Katolički list, 62(1911) 15, str. 113–114. — Matica umrlih svećenika (nad)biskupije 1788–1911, str. 273. — Lj. Ivančan: Podatci o zagrebačkim kanonicima od 1193. do 1924 (rkp. u Arhivu HAZU, str. 1018–1020).
 
Ante Sekulić (2002)