Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT, Zvonko, kuglač (Bileća, 1. VI. 1912 — Varaždin, 22. II. 1975). U Zagrebu završio gimnaziju 1930. te diplomirao pri kemijsko-inženjerskom odjelu Tehničkog fakulteta 1935. God. 1936–46. radi u tekstilnim tvornicama u Zaboku i Zagrebu, gdje je 1947–56. profesor u srednjoj tekstilnoj tehničkoj školi, 1957–58. tekstilni kontrolor u »Jugoinspektu«, potom tehnički direktor tvornice »Ukrina« i profesor u gimnaziji u Derventi te 1961–72. u Višoj tehničko-tekstilnoj školi u Varaždinu. Više priloga objavio u časopisu Tekstil (1957–66). God. 1927. počeo igrati nogomet u zagrebačkom HŠK »Concordia«, 1929–34. nastupa u nogometnoj momčadi ŠK »Ličanin«, u kojem je član i kuglačke sekcije od 1930. Bio je član, natjecatelj i čelnik zagrebačkih kuglačkih klubova »Maksimir«, »Medvedgrad«, »Medveščak« i »Grmoščica«, a 1932. jedan je od utemeljitelja Jugoslavenskoga kuglačkog saveza u Zagrebu te promicatelj športskoga kuglanja. God. 1940. gradi prvu dvostaznu kuglanu u Zagrebu. Među prvim je promicateljima bowlinga u Hrvatskoj te osnivač Bowling kluba »Metalac« 1952. Najzaslužniji je za prihvaćanje međunarodnih kuglačkih pravila u Hrvatskoj te za svjetske uspjehe hrvatskih kuglača. God. 1952. predstavlja Jugoslaviju na osnivanju Međunarodnoga kuglačkog saveza (FIQ – Fédération internationale des quilleurs) u Hamburgu, a 1956–59. član je njegova Nadzornoga odbora. Vrhovni je sudac na Europskome kupu 1960. u Zagrebu i na Svjetskome prvenstvu u Čehoslovačkoj 1962. Autor je prvoga stručnog priručnika o kuglačkom športu u nas Sportsko kuglanje (1955), suradnik Kuglačkog lista (1957–66) te pisac stručnih članaka iz povijesti kuglanja u časopisu Povijest sporta (1971). Suradnik Enciklopedije fizičke kulture LZ.

DJELA: Sportsko kuglanje. Zagreb 1955.
 
LIT.: (Nekrolozi): Sportske novosti, 31(1975) 5460, str. 14; Večernji list, 19(1975) 4783, str. 14. — B. Cuvaj, Povijest sporta, 6(1975) 24, str. 2143–2146.
 
Franjo Frntić (2002)