Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GROHOVAC RIJEČANIN, Ivo, novinar i književnik (Rijeka, 21. VI. 1875 — Rijeka, 28. IV. 1914). Polazio školu u rodnom mjestu, ali je zbog tuberkuloze prekinuo školovanje. U Rijeci se bavio novinarskim radom te je 1909. pokrenuo list Riječki glasnik. Pisao je domoljubne pjesme i čakavske feljtone. Surađivao u listovima i časopisima Narodni list (1904), Novi hrvatski radnik (1904–05), Hrvatsko pravo (1905, 1911), Istarski pučki koledar (1906), Riječki novi list (1907, 1914), Riječki glasnik (1909–14) i dr. Služio se pseudonimima Ivo Grohovac Dovičić, Ivan Dovičić, Ivo Riečanin, Riečanin, Ivan Riečanin. Objavio je tri zbirke pjesama.

DJELA: Riečanke. Zagreb 1906. — Glasovi sa Kvarnera. Rijeka 1909. — Rijekom i Rešćinom. Rijeka 1912.
 
LIT.: R. F. Magjer: Ivo Riečanin, Riečanke. Narodna obrana, 7(1908) 16. IV, str. 1–2. — M. Ogrizović (Dr. O): Dvije knjige pjesama. Hrvatska smotra, 5(1909) 11/12, str. 367–369. — F. Ilešić: Glasovi s Kvarnera. Obzor, 51(1910) 7, str. 1. — A. G. Matoš: Pjesme I. Grohovca-Riječanina. Riečki novi list, 7(1913) 11. VII, str. 2. — V. Antić: Rijeka u hrvatskoj književnosti XIX i početkom XX stoljeća. Rijeka. Zbornik. Zagreb 1953, 510–511. — Potpuniju lit. do 1941. vidi u: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova JLZ, 1–2. Zagreb 1956–57; 5. 1960.
 
Tatjana Blažeković (2002)