Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRUIĆ, Marinko, novinar i partijski funkcionar (Trogir, 16. XI. 1927 — Zagreb, 19. II. 1985). Školovanje u trogirskoj građanskoj školi prekinuo je zbog rata 1941, a nakon rata je u Zagrebu završio gimnaziju i 1960. Pravni fakultet. God. 1942. priključio se partizanima i 1943. postao članom KP. Od kolovoza 1943. organizator je i vođa Prve trogirske omladinske radne brigade, a nakon rata je nekoliko godina na radnim akcijama bio omladinski i partijski rukovodilac, komandant brigada i štabova te do 1954. skojevski i partijski funkcionar u Dalmaciji. Od 1954. do 1957. bio je suradnik i urednik unutrašnjopolitičke rubrike u Vjesniku, potom do 1966. urednik Komunista za Hrvatsku te naposljetku od 1974. do kraja života direktor Vjesnika. Od 1966. do 1973. bio je sekretar GK SKH Zagreb i zamjenik predsjednika Gradske konferencije SKH Zagreb te 1973–74. predsjednik Komisije CK SKH za društveno-politički sistem i međunacionalne odnose. Članom CK SKH bio je 1965–85. Nakon 21. sjednice Predsjedništva SKJ u Karađorđevu 1971. bio je jedan od nositelja politike kojom su u Hrvatskoj prekinuti demokratski procesi. Pisao rasprave o partijskoj povijesti i položaju narodnosti, posebice Roma, u nas.

LIT.: (Nekrolozi): Večernji list, 29(1985) 19. II, str. 3. — M. Pleše, Start, 1985, 23. II, str. 8–9.
 
Darko Stuparić (2002)