Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRUSLING, Adam, pedagog i publicist (?, 26. XII. 1854 — ?, nakon 1920). Učitelj na pučkim školama u Budanici 1879–82, Suhopolju 1882–93. i Zagrebu 1893–96, višim pučkim školama u Karlovcu 1896, Krapini 1896–97. i Brodu na Savi 1897–1910. te ravnatelj niže i više pučke škole u Virju 1910–17. i više pučke škole u Slatini 1918–20. Surađivao je u periodicima Hrvatska sloboda, Hrvatske novine, Hrvatski učiteljski dom, Kršćanska škola, Napredak. Proučavao je školsko zakonodavstvo, zauzimao se za uvođenje nižih realnih gimnazija mjesto viših pučkih škola i metodičko-didaktičku reformu nastavnih planova i predmeta te se sukobljavao s protureformnim pedagoškim krugovima. Također se zauzimao za očuvanje nastave vjeronauka u osnovnim školama. Razmatrao je pedagoški rad D. Trstenjaka te moralne probleme mladeži, a zanimao se i za poljodjelsku problematiku. Njegov teorijski pedagoški rad u cjelini nema osobite znanstvene vrijednosti, ali je važan s obzirom na oskudnost pedagoške literature toga vremena. Pisao je i poeziju.

DJELA: Mali zvjezdoslovac prikazujući i Zemlju kao zvijezdu. Zagreb 1896. — Kritika zemljopisne metodike A. Vukovića. Brod na Savi 1902. — Antikritika proti stručnjačkoj kritici zemljopisne metodike. Brod na Savi 1903. — Vade mecum. Brod na Savi 1907.
 
LIT.: I. C.: Vade mecum. Hrvatstvo, 4(1907) br. 40. — R. F. Magjer: Vade mecum! Banovac, 20(1907) br. 13. — A. Grusling: O, ta naša kritika! Hrvatska sloboda, 1(1908) 15. XII, str. 1–2. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 10–11. Zagreb 1913.
 
Branko Pleše (2002)