Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUČETIĆ, Bazilije, generalni vikar (Dubrovnik, o. 1460 — Dubrovnik, 15. III. 1528). Sin Marka Lujova. Mlad stupio u Dominikanski red. Filozofiju i teologiju učio u Firenci, gdje je podupro G. Savonarolu u nastojanju da samostan sv. Marka odijeli od Lombardijske kongregacije Dominikanskog reda. Više je puta bio starješina u dubrovačkim dominikanskim samostanima, a 1513–15. generalni vikar Dubrovačke kongregacije. Bio je gorljiv pristaša strogog načina redovničkog opsluživanja i zaslužan što je mrkansko-trebinjski biskup J. Krusić knjižnici dominikanskog samostana u Dubrovniku ostavio 300 rukopisa i tiskanih knjiga.

LIT.: S. M. Crijević: Iconotheca illustrium fratrum Congregationis Ragusinae sacri Ordinis Praedicatorum (rkp. iz 1728. u knjižnici dominikanskog samostana u Dubrovniku, str. 122–123). — A. Gherardi: Nuovi documenti e studi intorno a Girolamo Savonarola. Firenze 1887, 43, 50. — T. M. Kaeppeli i H. V. Shooner: Les manuscripts médiévaux de Saint-Dominique de Dubrovnik. Catalogue sommaire. Rome 1965, 32. — S. Krasić: Regesti pisama generala dominikanskog Reda poslanih u Hrvatsku (1392–1600). Arhivski vjesnik, 21–22(1978–79) str. 215.
 
Stjepan Krasić (2002)