Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUČETIĆ, Bernardin Orsatov – Gerić (de Gotiis, dictus Gerich), iluminator (Dubrovnik, ? — Dubrovnik, 1569). Sin plemića Orsata. Franjevac, živio i radio u samostanu Male braće na otoku Daksi kraj Dubrovnika. Dva je puta imenovan provincijalom Dubrovačke provincije. God. 1541. ispisao je u gotičkoj minuskuli i oslikao kodeks Martyrologium Romanum, koji se čuva u Knjižnici samostana Male braće u Dubrovniku, kamo je prenesen vjerojatno nakon potresa i požara 1667. To djelo obuhvaća 130 listova finog pergamenta, a uvezano je u korice obložene kožom, ukrašene stiliziranim gotičko-renesansnim biljnim ornamentima i učvršćene reljefno izrađenim aplikama i kopčama (vjerojatno dubrovački uvez iz XVI. st.). Rukopis je ispisan različitim bojama te iskićen vitičastim i cvjetnim ukrasima. Sličan ukras na inicijalima tipičan je za mletačke rukopise XV. st. pa se pretpostavlja da je G. imao mletačke uzorke. Pri dnu 115. lista je zapis koji otkriva autora: »fr. B’nardin horsati de gotijs. dict’Gerich scripsit libr, o. m.«. M. Brlek pretpostavlja da je i Rituale Romano-Seraphicum s poč. XVI. st. (Knjižnica Male braće) ispisala ista ruka. Tekst toga rukopisa napisan je na latinskom, samo su molitve na hrvatskom jeziku, pa je stoga zanimljiv s jezičnoga i pravopisnog stajališta. Možda je za redovnike svoga samostana G. još ispisao veliki psaltir, koji je poslije raskinut, a neki su listovi pripojeni drugim svescima iz iste knjižnice.

LIT.: B. Rode: Necrologium Fratrum Minorum de Observantia Provinciae S. P. Ragusi. Quaracchi 1914, 12. — C. Fisković: Dubrovački sitnoslikari. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 1950, 6, str. 10–11. — M. Brlek: Rukopisi Knjižnice Male braće u Dubrovniku, 1. Zagreb 1952. — A. Badurina: Iluminirani rukopisi samostana Male Braće u Dubrovniku. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1972, 1/2, str. 112. — Isti: Iluminirani rukopisi. U: Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće (katalog izložbe). Zagreb 1987, 221. — Isti: Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj. Zagreb 1994.
 
Darja Tomić (2002)