Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUČETIĆ, Pavao (Gozze), diplomat (Dubrovnik, 1613 — Rim, 1660). Nakon školovanja u Dubrovniku studirao pravo u Italiji. Jednom je vodio dubrovačko poslanstvo na Portu, a iz nerazjašnjenih je razloga kasnije odlukom Senata prognan iz Dubrovačke Republike. Humanist i poliglot, službovao je u Državnom tajništvu Svete stolice te pripadao učenom krugu oko pape Urbana VIII. Sudjelovao je u mirovnim pregovorima tijekom Tridesetogodišnjeg rata (1618–48), prateći kardinala Marzija Ginettija u Njemačku (1635) te putujući u Bruxelles i Amsterdam. Na diplomatskim dužnostima bio je tajnik i suradnik P. Beneše, s kojim je bio povezan rodbinskim i prijateljskim vezama. Radi tajnosti potpisivao se i kao Paolo Vespucci, a u pismima Beneši umetao je hrvatske rečenice i izraze. God. 1641–43. uživao je prebendu rogovske opatije, a spor koji je zbog toga nastao sa Stjepanom Gradićem razriješen je 1644. suglasjem. Pokopan je u Rimu u crkvi sv. Jeronima, gdje mu je postavljen epitaf S. Gradića.

LIT.: F. M. Appendini: Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de’ Ragusei, 2. Dubrovnik 1803, 309–310. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 168–169. — K. Vojnović: Crkva i država u dubrovačkoj republici. Rad JAZU, 1894, 119, str. 49–50. — L. Jelić: Povijesno-topografske crtice o biogradskom primorju. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, NS 3(1898) str. 86. — A. Kraus: Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII 1623–1644. Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 29. Supplementheft, Forschungen zur Geschichte des päpstlichen Sekretariats. Rom 1964, 88, 133, 201. — J. Burić: Iz prošlosti hrvatske kolonije u Rimu. Rim 1966, 15–17. — S. M. Crijević: Bibliotheca Ragusina, 4. Zagreb 1980, 8. — S. Krasić: Stjepan Gradić (1613–1683). Život i djelo. Zagreb 1987, 28.
 
Nella Lonza (2002)