Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUČETIĆ, Vlaho (Blasius Gozeus), pisac propovijedi (Dubrovnik, druga pol. XV. st. — Dubrovnik, o. 1567). Sin je vlastelina Andrije Pavlova. God. 1508. u rodnom je gradu ušao u Dominikanski red. Školovao se u Dubrovniku i – kako se čini – negdje u Italiji. Kao generalni vikar Dubrovačke kongregacije svoga reda 1563. donio je neke korisne zakone. Lijepim stilom na latinskomu napisao je oko 1556. tri zbirke propovijedi koje su se do XVIII. st. u dva sveska čuvale u knjižnici dominikanskog samostana u Dubrovniku. S. M. Crijević hvalio je njegovu učenost.

LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 167. — K. Krstić: Latinitet kod južnih Slavena. Enciklopedija Jugoslavije, 5. Zagreb 1962, 484a. — S. M. Crijević: Bibliotheca Ragusina, 1. Zagreb 1975, 194, 197–199.
 
Stjepan Krasić (2002)