Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUČETIĆ DRAGOJEVIĆ, Petar (Marin), biskup (Dubrovnik, 1493 — Ston, 21. VIII. 1564). Sin Dragoja, po kojem je dobio drugo prezime. God. 1509. u rodnom je gradu stupio u Dominikanski red. Nakon što je u Dubrovniku završio niži filozofsko-teološki studij i bio zaređen za svećenika, starješine su ga, uz novčanu pomoć dubrovačkog Senata, zbog njegovih iznimnih sposobnosti poslale na doškolovanje u Pariz, gdje je kao bakalaureus neko vrijeme predavao Sv. pismo i teologiju. Budući da je čvrsto zastupao učenje Tome Akvinskoga o Bogorodičinom bezgrješnome začeću, nije mu – po statutima tamošnjeg sveučilišta – bilo dopušteno polagati doktorat, pa je otišao u Louvain, gdje je nedugo zatim postignuo doktorat iz teologije te, čini se, počeo predavati i uskoro stekao toliki ugled da su ga prozvali »ilirskim i dubrovačkim doktorom«. Odbivši unosnu biskupiju u Francuskoj, vratio se u Dubrovnik, gdje je na dominikanskom učilištu nastavio predavati teologiju. God. 1532. bio je imenovan inkvizitorom za područje Dubrovačke Republike sa zadatkom da spriječi prodor protestantizma. Za generalnog vikara dominikanske Dubrovačke kongregacije bio je izabran 1550, ali ga je još iste godine Senat imenovao, a 1551. papa Julije III. potvrdio za stonskog biskupa. Na toj je dužnosti ostao do smrti. Pokopan je u dvorani kapitula dominikanskog samostana u Dubrovniku s nadgrobnim spomenikom i natpisom, koji su se sačuvali do danas. Pjesnik Didak Pir za nj tvrdi da je napisao mnogo djela (»hic situs est ille, qui scripsit opuscula mille, vir rara doctrina…«), ali se nijedno nije sačuvalo.

LIT.: G. M. Piò: Delle vite de gli huomini illustri di S. Domenico, 2. Pavia 1613, 210. — G. M. Cavalieri: Galleria dei Sommi Pontifici, dei Cardinali, dei Patriarchi, degli Arcivescovi e dei Vescovi dell’ Ordine dei Frati Predicatori, 2. Benevento 1696, 387. — S. M. Crijević: Iconotheca illustrium fratrum Congregationis Ragusinae sacri Ordinis Praedicatorum. Ragusii 1728 (rkp. u knjižnici dominikanskog samostana u Dubrovniku, str. 180–187). — D. Farlati i G. Coleti: Illyricum sacrum, 6. Venetiis 1800, 353. — G. Gulik i C. Eubel: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 3. Monasterii 19232, 304. — Biografska dela I. Đurđevića. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda (Beograd), 1935, 7, str. 74–75. — I. Tylšer: De Episcoporum Croatiae influxu in formationem Concilii Tridentini decretorum praesertim quoad residentiam. Romae 1959, 17. — S. M. Crijević: Bibliotheca Ragusina, 4. Zagreb 1980, 30–37.
 
Stjepan Krasić (2002)