Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARBIĆ, Grgur (Arbich, Gregorius), filozofski pisac (Čitluk, prva polovina XVII st. — Čitluk, krajem XVII st.). Kao franjevac boravio je u Rimu i ondje je možda bio profesor filozofije. Isticao se pjevanjem pa ga je general reda htio učiniti koralistom, međutim iz Rima je otišao u Dubrovnik, gdje je boravio 10 godina. Bio je lektor u Zaostrogu (Harapin), a nakon toga je službovao u Čitluku. — God. 1686. napisao je I. M. J. Incipiunt summulae Petri Hyspani ad mentem Doctoris Subtilis Joannis Duns Scoti omnium theologorum principis. Djelo je napisano u duhu skolastike, a možda i »nije Arbićevo izvorno djelo, jer spominje da ga je napisao kao učenik filozofije« (Božitković). Božitković, Harapin i Grmek mu pripisuju i rukopise Incipiunt commentaria in octo libros physicorum Aristotelis iuxta mentem Doctoris Subtilissimi omnium theologorum Principis, te Tractatus de coelo et de mundo. Svi se rukopisi čuvaju u franjevačkom samostanu u Zaostrogu.

LIT.: Luka Vladimirović: Chronicon archivale… Sanctae Mariae Zaostrogiensis… Venetiis 1770, 28. — Jure Božitković: Ljetopisne bilješke. Bogoslovska smotra, 14(1926) 3, str. 340. — Teofil Harapin: Razvitak filozofije kod Hrvata. Croatia sacra, 11–12(1943) 20/21, str. 162. — Mirko Dražen Grmek: Rukovet starih medicinskih, matematičko-fizičkih, astronomskih, kemijskih i prirodoslovnih rukopisa sačuvanih u Hrvatskoj i Sloveniji. Rasprave i građa za povijest nauka, 1963, 1, str. 287. — Vladimir Bazala: Pregled hrvatske znanstvene baštine. Zagreb 1978, 158–159.
 
Josip Ante Soldo (1983)