Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUNDULIĆ, Frano (Gondola, Franciscus; Frano Franov mlađi), pjesnik (Dubrovnik, 1587 — Dubrovnik, studeni 1629). Sin je Frana Franova Gundulića i Anice, kćeri Frana Bobaljevića. U Veliko vijeće ušao je 25. V. 1607, obavljao različite niže službe u administraciji Republike; uoči boravka u Rimu 1624–25. sastavio je oporuku. — Pisao na latinskome, pjesme su mu sačuvane u bogato ilustriranoj rukopisnoj zbirci Francisci Gondolae carminum et Junij Antonij Restij orationum liber, koja se čuva u Arhivu HAZU u Zagrebu; rukopis je datiran 1607. Prve tri četvrtine zbirke obuhvaćaju Gundulićevu poeziju, isključivo manje pjesničke forme, pisane u duhu katoličke obnove. Preostala je četvrtina ispunjena latinskim govorima Džona Rastića, Gundulićeva prijatelja i rođaka. Rukopis obojice autora mjestimice je vrlo teško čitljiv zbog oštećenja listova, loše kakvoće papira i mrlja nastalih razlijevanjem crnila. Osim malog broja prigodnica (elegija povodom smrti dubrovačkoga kneza Džona Rastića, epitaf njemu i Benediktu Flisku), pjesme su posvećene novozavjetnim osobama, Djevici Mariji, Isusu, sv. Petru i Pavlu, Mariji Magdaleni, sv. Josipu, apostolima te kršćanskim mučenicima. Svrstane su u manje cjeline, uglavnom po metričkim kriterijima: dvanaest heksametarskih pjesama, pet elegija, dvadeset i dvije ode u različnim antičkim lirskim metrima, sto i pet epigrama u elegijskom distihu. Uočuje se i okupljanje po tematskom kriteriju: u većim cjelinama opjevan je Bogorodičin život, odn. Kristov život i djetinjstvo. Iznimno je zanimljiv dio rukopisa koji sadržava jedan od najranijih primjera emblematske poezije u Hrvata, sa 15 raskošno uokvirenih crteža, koje u donjoj polovici stranice prate epigrami u elegijskom distihu ili falečkom jedanaestercu, s parafrazom ilustracije i interpretacijom glavnoga motiva. — Gundulićeva mladenačka zbirka jedna je od prvih manifestacija baroka u hrvatskom latinizmu. U nacionalnoj književnoj historiografiji ostala je gotovo nezamijećena; autora ne spominju upućeni dubrovački književni biografi S. M. Crijević i S. Slade Dolci.

 
Gorana Stepanić (2002)