Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUNDULIĆ, Ivan, putopisac (Dubrovnik, ? — Dubrovnik, 1565). Potječe iz vlastelinske obitelji; u Dubrovniku pristupio Franjevačkom redu, završio filozofsko-teološko školovanje te zaređen za svećenika. Pet godina potom proveo u Svetoj zemlji, gdje je bio i gvardijan samostana u Betlehemu. U Dubrovnik se vratio prije 1530, kada je imenovan u neku diplomatsku misiju, ubrzo postaje provincijal, 1538. gvardijan je samostana u Stonu, 1543. u Dubrovniku. — Svoje dojmove o Svetoj zemlji opisao je u spisu Historia peregrinationis na talijanskom jeziku, s posvetom ocu iz 1526. Rukopis je čuvan u knjižnici Družbe Isusove u Dubrovniku, ali je, smatra se, nestao u požaru.

LIT.: S. Slade: Fasti litterario-Ragusini. Venetiis 1767, 33. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 161. — D. Fabijanić: Storia dei Frati Minori in Dalmazia e Bossina, 2. Zara 1864, 193. — B. Rode: Necrologium Fratrum Minorum de Observantia Provinciae S. P. Francisci Ragusii. U: Analecta Franciscana, 6. Ad Claras Aquas 1917, 416–417, 572. — P. Pejić: Hrvatski franjevci u Svetoj Zemlji. Kačić, 9(1977) str. 151. — V. Foretić: Mala braća u diplomatskoj službi Republike. U: Samostan male braće u Dubrovniku (zbornik). Zagreb—Dubrovnik 1985, 383, 400. — M. Pejić: Dubrovački franjevci u Svetoj Zemlji. Ibid., str. 260–261.
 
Pejo Ćošković (2002)