Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARČANIN, Vatroslav, brodograditelj (Kraljevica, 1. II 1823 — Kraljevica, 26. VIII 1901). Nakon završena osnovnog školovanja, započeo je brodograditeljski zanat u Kraljevici učeći na gradnjama braće Pritchard. Već 1855. preuzima koncesiju kraljevičkog brodogradilišta, koje je vodio sve do 1900. Sagradio je 21 jedrenjak duge i male obalne plovidbe sa 9323 t, dobrih navigacijskih osobina i lijepe linije korita. Mnogo je radio po narudžbama Kraljevčana Vjenceslava Turkovića, veletrgovca u Karlovcu (brodovi »Grad Karlovac«, »Tri sina«, »Tri brata«) te za naručitelje iz Rijeke, Bakra i Boke kotorske. — Kada nakon 1883. brodogradnja na našoj obali zamire, u njegovu su se brodogradilištu gradili jedrenjaci obalne plovidbe i mali čamci te obnavljali jedrenjaci duge plovidbe. U vrijeme mađarskog prodora na Hrvatsko primorje 1900, koncesiju u brodogradilištu preuzeo je riječki brodograditelj A. Lazarus.

LIT.: Heinrich Littrow: Fiume in maritimer Beziehung. Rijeka 1870. — Jubilej Narodne čitaonice. Kraljevica 1861–1961. (Kraljevica) 1961. — Radojica F. Barbalić: Neki podaci o djelatnosti kraljevičkih brodograditelja braće Pritchard. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 1963–64, br. 8/9. — Isti: Historijski razvitak brodogradnje u Kraljevici od prvih početaka do konca Drugog svjetskog rata. Pomorski zbornik, 1966, knj. 4.
 
Radojica F. Barbalić (1983)