Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARDAS, Vjenceslav, misionar i publicist (Podolić na Cresu, 26. VI 1900 — Gulfport, Mississippi, SAD, 6. X 1959). Osnovno i srednje školovanje završio je na Cresu, a teološke nauke u Innsbrucku. Bio je član provincije franjevaca konventualaca. Od 1929. do smrti djelovao je kao misionar među hrvatskim iseljenicima u raznim mjestima SAD. Njegovom zaslugom sagrađena je u hrvatskoj župi u Garyju (Indiana) crkva i škola i pokrenut časopis Križ – The Cross kojemu je bio suradnik, a od 1942. do 1952. i glavni urednik. Uredio je i izdao publikacije: Spomen knjiga prigodom dvadeset i pete godišnjice hrvatske rimokatoličke crkve Presvetog Trojstva u Gary, Indiana 1912–1937 (Gary, Indiana 1937), Celebration marking the 1300 years of adoption of the catholic faith by Croatian nation (Gary, Indiana 1941) i Souvenir Book. Dedication of St. Joseph the worker (Croatian) church, Gary, Indiana (Gary, Indiana 1956).

LIT.: Većeslav Holjevac: Hrvati izvan domovine. Zagreb 1967, 151. — George J. Prpić: The Croatian Immigrants in America. New York 1971, 187, 311, 478. — Marin Oreb: Zaslužni članovi Hrvatske Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. Split 1973, 133, 161–162.
 
Nikola Mate Roščić (1983)