Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IBRAHIMPAŠIĆ, Ifet, naftni inženjer (Bjelaj kraj Bosanskoga Petrovca, 1. I. 1929 — Zagreb, 25. VIII. 1993). U Prijedoru završio gimnaziju 1949, a u Zagrebu diplomirao naftni smjer u Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta 1956. te 1965. doktorirao tezom (tiskana 1967) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGNF). God. 1956. zapošljava se u zagrebačkom »Naftaplinu«, a od 1963. usporedno je na Tehnološkom fakultetu, odn. od 1965. na RGNF honorarni asistent, od 1970. docent, od 1974. izvanredni i od 1979. redoviti profesor. Cjelokupni njegov stručni, znanstveni i nastavni rad posvećen je razvitku hrvatskoga naftnoga gospodarstva. Objavio je više od 130 radova te više inovacija. Iz područja naftnoga rudarstva, osobito o hidrodinamičkim problemima pri izradbi i osvajanju bušotina, i o multidisciplinarnom pristupu pridobivanja ugljikovodika pisao je u zbornicima skupova i u časopisu Nafta (1971, 1979, 1981, 1985, 1990–91). Autor je triju patenata: Metoda sprečavanja erupcije plina s mogućim katastrofalnim posljedicama, Metoda zatvaranja pukotina-kaverni uzročnika gubitka cirkulacije u dubokim bušotinama u Dinaridima i Jadranu, Metoda cementiranja uvodnih kolona zaštitnih cijevi velikoga promjera. Bio je glavni urednik časopisa Nafta. God. 1987. dobio je Nagradu »Nikola Tesla«.

DJELA: Doprinos metodici proračunavanja primarnih cementiranja u sprečavanju iznenadnih izbacivanja naftnih i plinskih bušotina. Zagreb 1967.
 
LIT.: M. Zelić: Ifet Ibrahimpašić. In Memoriam. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 5(1993) str. 237–238.
 
Ivo Velić (2005)