Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JELENA (Helena, Ilona; regina Lepa), kraljica (? — ?, nakon 1089). Kći ugarskoga kralja Bele I, sestra Gejze I. i Ladislava I, supruga hrvatskoga kralja Zvonimira te majka kraljevića Radovana (umro prije roditelja) i – prema Bečkoj ilustriranoj kronici iz XIV. st. – Klaudije udane za karinskoga župana Vinihu od plemena Lapčana. Kronika navodi da je J. pozvala brata Ladislava u pomoć protiv neprijatelja pokojnoga muža. U historiografiji su iznesena različita mišljenja o njezinoj ulozi u događajima nakon Zvonimirove smrti, od mogućnosti da je postojao nasljedni ugovor između Zvonimira i Ladislava (V. Klaić) do toga da je J. sama pokušala zadržati vlast pa je svoje težnje prenijela na brata. Pretpostavljalo se i to da je uz potporu zeta Vinihe neko vrijeme vladala u Ravnim kotarima (N. Budak), u planinskoj unutrašnjosti (Nada Klaić) ili panonskim krajevima (S. Gunjača) u kojima se ne spominje ograničena vlast posljednjega hrvatskoga kralja Stjepana. Glavni je lik romana E. Kumičića Kraljica Lepa ili Propast kraljeva hrvatske krvi (1902).

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 1. Zagreb 1874. — F. Rački: Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia. Zagrabiae 1877. — F. Šišić: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925. — M. Barada: Dinastičko pitanje u Hrvatskoj XI stoljeća. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 50(1928–29) str. 189. — Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, 1. Budapestini 1937. — I. Ostojić: Benediktinci u Hrvatskoj, 2. Split 1964. — M. Kostrenčić, J. Stipišić i M. Šamšalović: Diplomatički zbornik, 1. Zagreb 1967. — S. Gunjača: Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, 3. Zagreb 1975, 321. — N. Klaić: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb 19752. — Ista: Baltazar A. Krčelić (1715–1778) autor tzv. Odlomka ljetopisa iz 11. stoljeća. Croatica Christiana periodica, 9(1985) 16, str. 9, 41, 43. — Ista: Kako i kada postaje »Metodova doktrina« kulturno dobro Hrvata. Ibid., 10(1986) 17, str. 36. — M. Brković: Svjedoci u ispravama hrvatskih vladara. Ibid., 18(1994) 34, str. 51, 55, 65, 69, 73, 76, 78. — N. Budak: Prva stoljeća Hrvatske. Zagreb 1994. — I. Goldstein: Hrvatski rani srednji vijek. Zagreb 1995. — F. Šanjek: Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Zagreb 1996. — Hrvatska i Europa, 1. Zagreb 1997. — T. Raukar: Hrvatsko srednjovjekovlje. Zagreb 1997.
 
Zrinka Nikolić (2005)