Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JEMBRIH, Ivica, pjesnik i prozaik (Gregurovec Veternički kraj Mihovljana, 8. VI. 1939). U Zagrebu maturirao u Srednjoj grafičkoj školi 1958, a diplomirao na Višoj grafičkoj školi 1972. Radio kao grafičar i grafički instruktor u tiskari »Pahinsko« u Ivancu 1967–68, potom od 1968. do umirovljenja 1997. u tiskari »Zrinski« u Čakovcu. Prvim se pjesmama javio 1956. u listu Mladi grafičar. Pjesme, prepjeve i članke objavljivao u časopisima i zbornicima Mladi grafičar (1956–58), Hrvatski književni list (1968–69), Kaj (1968, 1991, 1994, 1996, 2000–01), Hrvatsko zagorje (1969–71, 1997–2001), Marulić (1969, 1972–73, 1975–78, 1991–2002), Zagorski godišnjak (1971–76), Smib (1978–79, 1981, 1984, 1986–89, 1995), Gordogan (1980), Radost (1980–82, 1984–2001), Revija (1981), Gesta (1985–86), Modra lasta (1985–86, 1992–95, 1997–2000), Draga domača rieč (1991, 1996, 1998, 2000–02), Zeleni bregi Zeline (1992, 1994–2001), Hrvatski kajkavski kolendar (1993–2002), Književni zbornik (1994–2001), Samoborski haiku susreti (1995–98, 2000), Reči rieč (1996–2002), Varaždinski književni zbornik (1996–2002). Uz radove na standardnom književnom jeziku, piše kajkavsku poeziju određenu dvama ugođajno-tematskim područjima, nostalgično-elegičnim, s motivima prošlosti i intimne vezanosti za zavičaj i zavičajni izričaj, te impresionističko-meditativnim. Pjesme mu odlikuju formalni i metaforičko-semantički eksperimenti. Prvotno se koristi zavičajnom kajkavštinom, ali njegov idiolekt ne ostaje u lokalnim okvirima već ga aktualizira šireći mu izražajne mogućnosti. Pisao je i pjesme na standardnom hrvatskom jeziku (Dobro jutro Zagorje, 1991; Stonogi strahovi, 1992) te haiku (Ljubav iz početka, 1989). Na ramenu križa (1997) zbirka je duhovne lirike izražene refleksivnosti i domoljublja. U pjesmama za djecu (često u dijaloškoj formi) prevladavaju motivi ljubavi prema prirodi i životinjama te melodiozne, onomatopejizirane igre riječima (Zeleni krič, 1987). Objavio je i lirsko prozno djelo Mehenj na kamenu (1996) te putopisno-dnevničku i novelističku prozu Izlet u zavičaj (1999). Pjesme su mu prevođene na engleski, francuski, makedonski, njemački i slovenski te uvrštene u antologije Antologija novije kajkavske lirike (Zagreb 1975), Zlatna knjiga svjetske poezije za djecu (Zagreb 1975), Lijet Ikara (Zagreb 1990), Sunčeva livada (Zagreb 1990), Antologija hrvatske dječje poezije (Zagreb 1994), U sjeni transcendencije (Zagreb 1999), Hrvatska uskrsna lirika (Zagreb 2001).

DJELA: Vse – i dihanje. Čakovec 1971. — Mujceki se hinčeju. Čakovec 1972. — Spoved zemlje. Čakovec 1973. — U dosluhu s košutama. Čakovec 1975. — Popievke tice kajkavčice. Čakovec 1978. — Žerafke i vihri. Čakovec 1980. — Oči posajene vu zutra. Varaždin 1981. — Lamentacije svetešnoga možđana. Čakovec 1983. — Strahi i valitva. Čakovec 1985. — Koreni nosečega zernja. Čakovec 1986. — Zeleni krič. Čakovec 1987. — Ljubav iz početka. Čakovec 1989. — Dobro jutro Zagorje – Dobro utro Zagorje. Čakovec 1991. — Stonogi strahovi. Osijek 1992. — Življenje rieči i zemlje. Krapina—Čakovec 1993. — Zemlja smo – Zemlja sme. Novo Mesto 1994. — Kries rieči z Ivanščice. Ivanec 1995. — Moje popievke Zlatár. Zlatar 1995. — Mehenj na kamenu. Bedekovčina 1996. — Vu perivoju Zrinskih. Čakovec 1996. — Na ramenu križa. Marija Bistrica 1997. — Zlato u pijesku nade. Čakovec 1997. — Hodočašće rieči. Varaždin 1998. — Zagovor rieči. Sveti Ivan Zelina 1998. — Izlet u zavičaj. Varaždin 1999. — Potok. Varaždin 2000. — Garestin, Feniks varoš, Varaždin. Varaždinske Toplice 2001. — Zemlja – dvorišče neba. Varaždinske Toplice 2001. — Put koji nije otputovao. Čakovec 2002. — Svetkujem rieč. Čakovec 2002. — Gdje spavaju… Zagreb 2003. — Na potu vu narkozu. Varaždinske Toplice 2003.
 
LIT.: E. Fišer: (Predgovor knj. Vse – i dihanje). Čakovec 1971, 5–6. — J. Riječanin (J. Velebit): Ivica Jembrih, Mujceki se hinčeju. Marulić, 6(1973) 1, str. 72–73. — B. Pavlović: Spoved zemlje Ivice Jembriha. Ibid., 7(1974) 1/2, str. 86–88. — M. Vaupotić: Pjesnički preobražaji Ivice Jembriha (pogovor knj. U dosluhu s košutama). Čakovec 1975, 57–63. — S. Hranjec: Svjedočenje o jednom kontinuitetu. Gesta, 2(1980) 4/5, str. 159–160. — Isti: Proširen okvir nestandarda. Ibid., 5(1983) 17/19, str. 329–330. — Z. Bartolić: Drevni glasovi vilinskih lugova i dubrava (pogovor knj. Strahi i valitva). Čakovec 1985, 55–58. — I. Zvonar: (Pogovor knj. Koreni nosečega zernja). Čakovec 1986, 55–57. — Z. Bartolić: Za vuglom provincija. Čakovec 1987, 208–216. — Isti: Kronika jednoga kritika. Čakovec 1991, 224–232. — S. Hranjec: Kafkijanske sjene u hrvatskozagorskom pejzažu (pogovor knj. Stonogi strahovi). Osijek—Čakovec 1992, 59–60. — Đ. Jelović: Čist čovjek. Marulić, 28(1994) 5, str. 914–916. — I. Zvonar: Tu u provinciji. Čakovec 1994, 161–167, 242–246. — D. Peričić: Kajkavska trilogija Ivice Jembriha. Kaj, 28(1995) 4/5, str. 137–138. — Uredništvo: Ivica Jembrih – lirske proze. Varaždinski književni zbornik, 1(1996) str. 73–84. — Đ. Jelović: Zvon među zvijezdama (pogovor knj. Zlato u pijesku nade). Čakovec 1997, 77–80. — D. Peričić: Kajkavski križ Ivice Jembriha (pogovor knj. Na ramenu križa). Marija Bistrica 1997, 75–76. — I. Zvonar: Još jedno poetsko zlatno zrno (pogovor knj. Zlato u pijesku nade). Čakovec 1997, 73–76. — I. Kalinski: Kajkavska riječ – izvorište i zalog (pogovor knj. Zagovor rieči). Sveti Ivan Zelina 1998, 79–81. — D. Peričić: Hodočasnik riječi. Varaždinske vijesti, 55(1999) 2845, str. 20. — I. Zvonar: Jembrihovi zapisi – spomenik jednomu kraju. Kaj, 32(1999) 6, str. 113–114. — B. Pažur: Ženski Jezuš Ivice Jembriha – arhetipske naznake uz izbor. Ibid., 33(2000) 1/2, str. 19–26. — D. Peričić: Upravo tako. Kaj, 35(2002) 5/6, str. 153–156.
 
Sanda Lucija Udier (2005)