Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JERKOVIĆ, Mate (Mato), admiral i publicist (Novo Selo kraj Petrinje, 19. II. 1915 — Beograd, 17. VI. 1980). Završio gimnaziju u Sisku 1937, uoči II. svjetskoga rata školu za pričuvne časnike jugoslavenske vojske u Goraždu, 1942. diplomirao na zagrebačkom Pravnom fakultetu, a 1946–48. polazio Višu vojnu akademiju »K. E. Vorošilov« u Moskvi. God. 1941. u Travanjskom ratu zapovijedao vodom u 89. pješačkom puku. Službovao od 1941. s prekidima kao domobranski poručnik u Sisku i tajno surađivao s KP, a 1942. na čelu svojega voda prešao partizanima na Banovini. U razdoblju 1942–45. u partizanskoj vojsci obnašao dužnosti zapovjednika Kalničkoga odreda, zamjenika zapovjednika 4. divizije, načelnika Operativnoga odjeljenja GŠH, načelnika štaba i zapovjednika 6. korpusa, zamjenika zapovjednika 3. armije i zapovjednika 10. korpusa. Imenovan vijećnikom ZAVNOH-a 1943. Bio je zapovjednik JRM 1950–62. i pomoćnik za ratnu mornaricu saveznoga sekretara za narodnu obranu 1962–70. Umirovljen 1975. u činu admirala. Objavio knjige o partizanskom pokretu 1943. u Slavoniji (1951) i povijesti JRM (1962) te o tom i vojnoj teoriji pisao u izdanjima Novi ratnik (1944), Mornarički glasnik (1952–53, 1957, 1959–60), Ratna mornarica (Split 1960), Pomorski zbornik, 1–2 (Zagreb—Zadar 1962) i Spomenica u čast dvadeset i pete godišnjice ZAVNOH-a (Zagreb 1969). Napisao zbirku priča iz partizanskoga života Četiri proletera (Beograd 1953, 19662) i biografsko djelo s književnim elementima Nikola Demonja (Beograd 1977).

DJELA: Borbe u Slavoniji za vrijeme četvrte i pete neprijateljske ofanzive. Beograd 1951. — Od partizanskih leuta do savremene ratne mornarice. Beograd 1962.
 
LIT.: (Prikaz knj. Borbe u Slavoniji za vrijeme četvrte i pete neprijateljske ofanzive): Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 1(1963) str. 259–260. — (Nekrolozi): Politika (Beograd), 77(1980) 18. VI, str. 11; Večernji list, 24(1980) 18. VI, str. 3. — V. Dedijer: Dnevnik 1941–1944, 1–3. Rijeka—Zagreb 19814. — Ž. Milićević: Kalnički partizanski odred. Varaždin 2002, 98–100, 102, 105–107, 109, 318–319.
 
Dino Mujadžević (2005)