Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IVANČAN, Mara (Marija), književnica (Virovitica, 7. III. 1891 — Zagreb, 26. XII. 1968). U rodnom gradu završila nižu gimnaziju 1905. Potom bila blagajnica u Glini, od 1909. vodila poštanske urede u Pitomači, Dalju, Laslovu, Ernestinovu, Kamenici, Kostanjevcu, Vrbovskom, radila u osječkoj i od 1919. zagrebačkoj pošti. Umirovljena je kao poštanska inspektorica. Kratki roman Uskrsnuće Pavle Milićeve, napisan u formi ispovijedi samosvjesne junakinje, objavljen je u nastavcima u časopisu Dom i svijet 1922, a 1923. kao knjiga. God. 1924. objavljuje sižejno složeniju Čudnovatu priču, ekspresionistički obojen roman o mladoj činovnici čiji voljni izvanbračni porod završava ludilom unatoč potpori okoline. Iako mjestimice deklarativna, oba djela kritika je zbog profinjene ironije i višestranosti uvida svrstala iznad tzv. feministički angažirane književnosti. Sažetak satiričnoga romana Neudata pravda, napisana 1927–28, čuva se u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, dok su rukopisi triju drama te romana Bakino zlatno dugme i Osamljenosti nema kraja vjerojatno izgubljeni. Crtice i pripovijetke, često poučne naravi, objavljivala je u novinama i časopisima Jug (1919), Pučki zabavnik (1919–22), Srpsko kolo (1920), Zora (1920), Hrvatski list (1928), Obitelj (1929), PTT – časopis sindikata službenika i radnika PTT Jugoslavije (Beograd 1955).

DJELA: Uskrsnuće Pavle Milićeve. Zagreb (1923). — Čudnovata priča. Koprivnica (1924).
 
LIT.: A. Barac: Mara Ivančan, Čudnovata priča. Jugoslavenska njiva, 9(1925) 5, str. 165–166. — Lj. Maraković: Novi pripovjedači. Zagreb 1929, 42–47. — S. Korać: Hrvatski roman između dva svjetska rata 1914–1941. Rad JAZU, 1972, 362, str. 693–694. — I. Esih: Mara Ivančan. Leksikon pisaca Jugoslavije, 2. Novi Sad 1979, 478. — D. Detoni-Dujmić: Ljepša polovica književnosti. Zagreb 1998, 229–236. — K. Nemec: Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb 1998. — E. Kovač:Modernizam u djelu Mare Ivančan. Kolo, 12(2002) 3, str. 13–43.
 
Filip Hameršak (2005)