Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IVANČEVIĆ, Vicko, šumarski inženjer (Korčula, 9. III. 1937). Gimnaziju završio 1956. u Splitu, a studij šumarstva 1963. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu (danas Šumarski fakultet) u Zagrebu, na kojem je 1996. i doktorirao tezom Šume i šumarstvo dijela hrvatskog primorskog krša tijekom XIX. i XX. vijeka. Po završetku studija je pripravnik te referent za projektiranje šumskih cesta 1965–74, za uređivanje šuma 1974–79. i do 1985. za njihov uzgoj i zaštitu u Šumskom gospodarstvu u Senju. Tijekom 1985. direktor je OOUR-a za gospodarenje šumama krša Senj te do 1990. tehnički voditelj OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Senj tadašnjega Goransko-primorskoga šumskoga gospodarstva Delnice. Utemeljenjem Javnoga poduzeća Hrvatske šume 1991. postaje upraviteljem Šumarije u Senju, a 1992. voditeljem Odjela za ekologiju pri istoj upravi, koja se brine i o Velebitskom botaničkom vrtu i rezervatu. Radove o uzgoju, zaštiti i ekologiji šuma, povijesti šumarstva, posebice pošumljivanja objavljuje u periodičnim publikacijama Hortikultura (1979), Šumarski list (1979–81, 1983, 1986, 1988, 1990, 1993, 1996, 1998–2001), Glasnik za šumske pokuse (1990), Senjski zbornik (1996–97, 1999–2000), Vinodolski zbornik (2002). Popularnim člancima u novinama te predavanjima pridonosi promicanju šumarstva u zaštiti prirode i okoliša. Bio je suradnikom 2. izd. Šumarske enciklopedije LZ. Predsjednik je Sekcije za zaštitu čovjekova okoliša Hrvatskoga ekološkoga društva.

LIT.: P. Šolić: Vice Ivančević, dipl. inž., magistar šumarskih znanosti iz oblikovanja parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata. Hortikultura, 47(1980) 1, str. 29. — B. Prpić: Mr. Vice Ivančević. Šumarski list, 106(1982) 11/12, str. 521–522. — Isti: Novi doktori šumarskih znanosti. Ibid., 120(1996) 7/8, str. 372–373. — Isti: Vicko Ivančević, doktor šumarskih znanosti. Senjski zbornik, 23(1996) str. 401–404.
 
Hranislav Jakovac (2005)