Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IVANČIĆ, Tomislav, teolog i filozof (Davor, 30. XI. 1938). Vjersku srednju školu završio 1958. u Zagrebu, filozofsko-teološki studij pohađao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) u Zagrebu 1960–63, potom nastavio na Papinskom učilištu Gregoriani u Rimu, gdje je 1971. doktorirao tezom »Religionsloses Christentum« bei Dietrich Bonhoeffer. Za svećenika je zaređen u Rimu 1966. Pri katedri fundamentalne teologije KBF od 1971. je asistent, od 1976. docent, od 1993. izvanredni i od 1998. redoviti profesor. Također je predavao u Institutu za crkvenu glazbu i Institutu za teološku kulturu laika KBF, na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove te Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Kanonikom zagrebačkoga Kaptola postao je 1983, a čazmanskim arhiđakonom 1984. Pastoralno je djelovao u crkvi sv. Vinka do 1984, poslije u zagrebačkoj katedrali. Na temelju iskustava stečenih od 1971. u organiziranju pedagoških, teoloških i evangelizacijskih tečajeva i skupova u zemlji i inozemstvu osnovao je 1990. Centar za duhovnu pomoć, u radu kojega primjenjuje metodu hagioterapije. Predavao je na međufakultetskim ekumenskim simpozijima, teološko-pastoralnim tjednima i katoličkim ljetnim i zimskim školama te na znanstvenim i teološkim skupovima u zemlji i inozemstvu. Istražuje pitanja objave, ekleziologije, podrijetla kršćanstva, teološke epistemologije, odnosa ateizma, religija i kršćanstva te novih religioznih pokreta. Autor je više od 500 znanstvenih i stručnih knjiga, priručnika i članaka pastoralnoga, duhovnoga i teološko-praktičnoga sadržaja. Surađivao je u zbornicima, časopisima i listovima Vinko (1970–73), Bogoslovska smotra (1971, 1973, 1975, 1977–78, 1980–83, 1986, 1991, 1993–95, 1997), Crkva u svijetu (1973–75, 1977–79, 1981, 1983, 1985, 1998–99), Magazin Glasa Koncila (1973–74), Ekumenski zbornik (Maribor 1974), Evangelizacija suvremenog svijeta (1974), Glasnik Srca Isusova i Marijina (1976–77), Majka (1977), Zbornik radova V. katehetske ljetne škole (Zagreb 1977), Glas Koncila (1978, 1996), Koraci (1979–83, 2001–02), Nova et vetera (1979), Erneuerung in Kirche und Gesellschaft (Paderborn 1980, 1990), Kršni zavičaj (1980), Kateheza (1981, 1984–85, 1987, 1993–99), Theoria (Beograd 1981), Zbornik radova X. i XI. katehetske ljetne škole (Varaždin 1981, Pazin 1982), Jeke jednoga koncila (Zagreb 1984), Gebetsaktion – Maria Königin des Friedens (Međugorje 1986), Pastoralna kultura (1986), Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi (Ljubljana 1986), Novi koraci (1988–95), Oase des Friedens (Beč 1988–90), Riječ (1990), Karizme, lik i djelo sluge Božjega o. A. Antića (Zagreb 1991), Biblija u katehezi (Zagreb 1992), Hrvatski vojnik (1992–93), Crkveni odbor za proslavu 900-godišnjice osnutka Zagrebačke (nad)biskupije (Zagreb 1993), Povijest športa (1993), Svesci–Communio (1993), Vjesnik Đakovačke i srijemske biskupije (1993–2001), Kačić (1994), Licht–Blicke (Pettenbach 1994), Zamagljena obzorja duše (Zagreb 1994), Diaconus verbi Marijan Jerko Fućak 1932.–1992. (Zagreb 1995), Zašto vjerujem (Zagreb 1995), Treći simpozij obiteljske medicine (Bjelovar 1996), Hagioterapija (1997–98), Isus Krist – Bogočovjek i spasitelj (Zagreb 1997), Novi religiozni pokreti (Zagreb 1997), Duh Sveti – počelo kršćanskog života i djelovanja (Zagreb 1998), Kvarnerski vez (1998), Narod Božji na putu 1998 (Željezno 1998), Zbornik radova Prvog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa (Zagreb 1998), Crkva između proročkog poslanja i konformizma (Split 1999), Riječki teološki časopis (2001), Vjesnik (2002), u Općoj enciklopediji i Općem religijskom leksikonu LZ te preveo više knjiga i članaka s njemačkoga. Pokretač je listova Novi koraci i Hagioterapija. Član je od 1978. Vijeća za nauk vjere Biskupske konferencije. Objavljuje pod pseudonimima Tomislav Krunić i Lav.

DJELA (izbor): »Religionsloses Christentum« bei D. Bonhoeffer. Zagreb 1971. — Oče. Upute i predlošci za kršćansku meditaciju. Zagreb 1982 (6 izd. do 2002; njem. prijevod Zagreb 1987, 19892, 19903). — Susret sa živim Bogom. Zagreb 1983 (10 izd. do 2000; njem. prijevod Zagreb 1991, 19932; mađ. prijevod Szeged 1996). — Budni budite i molite. Zagreb 1986, 19872 (njem. prijevod Neuberg 1989, 19902; slovački prijevod Zvolen 1993). — 33 meditacije. Na putu do smisla. Zagreb 1987 (4 izd. do 2002). — Vjerujem u Duha Svetoga. Slavonski Brod 1987. — Hoćeš li živjeti? Slavonski Brod 1988. — Marija, majka Crkve i majka naša. Slavonski Brod 1988. — Pođi za mnom. Zagreb 1988 (7 izd. do 2002; njem. prijevod Zagreb 1988, 7 izd. do 1999; slovački prijevod Zvolen 1993; nizozemski prijevod Gent 1995; tal. prijevod Roma 2002). — Za bolji svijet. Zagreb 1989 (5 izd. do 2002; njem. prijevod Güssing 1994, 19952, 19973; slovački prijevod Zvolen 1995). — Kršćanstvo u traganju za identitetom. Zagreb 1990. — U ime oca. Zagreb 1990, 19952. — Bete, und du wirst leben. Neuler 1991. — A vi ovako molite. Zagreb 1992 (4 izd. do 2002; njem. prijevod Donzdorf—Güssing 1995, 20012). — Gott verändert. Pettenbach 1993, 19982. — Heilungsgebete. Neuberg 1993. — Otmjenost duše. Zagreb 1993 (5 izd. do 2000). — Povratak nade. Zagreb 1993 (4 izd. do 2001; njem. prijevod Zagreb 1996, 20002). — Putevi puni nade. Zagreb 1993, 19972, 20023. — Tako je malo potrebno. Zagreb 1993, 19952, 19993. — Vnutorne oslobodenie a uzdravenie. Zvolen 1993. — Još se možeš vratiti. Zagreb 1994, 19992. — Molitva koja liječi. Zagreb 1994 (8 izd. do 2001). — Hagioterapija – duhovna medicina. Zagreb 1995 (4 izd. do 2000; njem. prijevod Zagreb 1995). — Isus iz Nazareta, povijesna osoba. Zagreb 1995, 19962, 20003. — Liječiti brak i obitelj. Zagreb 1995 (4 izd. do 2001). — Profil evangelizatora. Zagreb 1995. — Smrt nije kraj. Zagreb 1995, 19992, 20023. — Duhovno pomoći čovjeku. Zagreb 1996 (4 izd. do 2001; njem. prijevod Salzburg 1999). — Hagioterapija i pastoral Crkve. Zagreb 1996. — Ako oprostiš. Zagreb 1997 (4 izd. do 2002). — Korijeni hagioterapije. Zagreb 1997, 19982, 20003 (njem. prijevod Güssing 1998, 20012). — Otkriće duhovne terapije. Zagreb 1997, 19982 (njem. prijevod Zagreb 1997, 19982). — Smjernice za duhovni život Zajednice »Molitva i Riječ«. Zagreb 1997. — Za umorne. Zagreb 1997 (4 izd. do 2002; njem. prijevod Salzburg 1999). — Zov i odgovor. Zagreb 1997 (njem. prijevod Zagreb 1998). — Gdje je izlaz. Zagreb 1998. — Redovnica između Isusa i svijeta. Zagreb 1998. — Susret na križnom putu. Zagreb 1998, 20002. — Marijin križni put. Zagreb 1999, 20012. — Oaze života. Zagreb 1999, 20012. — Ovisnost i sloboda. Zagreb 1999, 20002, 20013. — Reinkarnacija i uskrsnuće. Zagreb 1999, 20002. — Agresivnost i povjerenje. Zagreb 2000, 20012 (njem. prijevod Salzburg 2001). — Duh Sveti i karizmatski pokret. Zagreb 2000. — Tko je Bog. Zagreb 2000, 20012. — Tko je čovjek. Zagreb 2000, 20012 (njem. prijevod Salzburg 2001). — Blagoslov nedjelje. Zagreb 2001. — Odvažnost u predanju. Zagreb 2001. — Dijagnoza duše i hagioterapija. Zagreb 2002.
 
LIT.: A. Rebić: T. Ivančić, »Religionsloses Christentum« bei Dietrich Bonhoeffer. Bogoslovska smotra, 42(1972) 4, str. 469–471. — I. Mlivončić: Bog ipak može umrijeti. Pogledi, 6(1973–74) 13, str. 182–183. — T. Stupin: Telefonirajmo Bogu svaki dan! (intervju). Narodni list, 134(1995) 8066, str. 13. — F. Rabold: Heilung des kranken Geistes. Leben (Waldbronn), 1997, 63, str. 8–13. — (Osvrti na knj. Reinkarnacija i uskrsnuće): K. Dujmović, Vjesnik, 60(1999) 18462, str. 18. — R. Malarić, Mi, 23(1999) 3, str. 15. — N. Piskač, Hrvatsko slovo, 5(1999) 208, str. 7. — V. Tolić, Slobodna Dalmacija, 57(1999) 17531, str. 16. — G. Rebić: Pogrešno je liječiti samo tijelo (podlistak). Večernji list, 43(1999) 12824, str. 44; 12825, str. 76; 12826, str. 60, 12828, str. 44. — S. Antić: Kako zacijeliti duhovne rane? Vjesnik, 61(2000) 4. VI, str. 18. — (Osvrti na knj. Ovisnost i sloboda): (Hina), Vjesnik, 61(2000) 19004, str. 15. — S. Bašić, Slobodna Dalmacija, 58(2001) 17956, str. 7. — J. Oslić, Bogoslovska smotra, 71(2001) 1, str. 210–212. — T. Kraljić: Više neću održavati duhovne seminare (intervju). Večernji list, 45(2001) 13633, str. 33. — T. Rudež i Z. Deljanin: Nisam za plaćanje studija jer bi studirali samo bogati (intervju). Jutarnji list, 4(2001) 1221, str. 13.
 
Pejo Ćošković (2005)