Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARŽIĆ, Diego, pomorski mašinist (Split, potkraj XIX st. — ?). Završio je tehničku školu za pomorske inženjere u Puli. God. 1912. otišao je u SAD. Kao pomorac zanimao se za astronomiju. God. 1926, nakon 7 godina napornog rada u vlastitoj jednostavno opremljenoj radionici, dovršio je »mehanički sunčani sustav«, uređaj za objašnjavanje kretanja Sunčeva sustava (mechanical solar system). Izum je izazvao veliko zanimanje američkih astronoma i znanstvenika. Po mišljenju prof. F. R. Moultona sa Sveučilišta u Chicagu, »Aržićev stroj je vrlo važan mehanizam koji predočuje više činjenica o zamršenom kretanju Zemlje i Mjeseca negoli ijedna slična naprava, a osobito čini jasnim osnove koje je teško poučavati«. Neki su pak držali da bi Aržićev sustav mogao biti golema pomoć nastavnicima prilikom objašnjavanja pojmova iz astronomske geografije. O tom su sustavu pisali vodeći listovi: u Chicagu The Daily News (11. III 1926) te listovi naših iseljenika (Hrvatski glasnik, 1926).

LIT.: (Mehanički sunčani sistem Diega Aržića). Hrvat, 7(1926) 1889, str. 6; Hrvatski glasnik (Chicago), 18(1926) 12(25. III), str. 1; Jugoslavenski tehničar, 4(1926) 5, str. 1–2; Priroda, 16(1926) 4, str. 86–87. — Ivo Rubić (Dir): Sinkronistički telurium Diega Aržića. Novo doba, 10(1927) 229, str. 12.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)