Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JURAJ LOVRIN (Juraj Zadranin, Juraj Lovrov iz Zadra), klesar (XIV. st.). Sin graditelja Lovre iz Zadra. Nastanio se u Dubrovniku, gdje je 1314. imao svoju klesarsku radionicu i primio u nauk Osroja Bogdanovića iz Konavala. U prosincu 1316. obvezao se da će godinu dana raditi s bratom Nikolom za dubrovački dominikanski samostan. Njegova braća Anđeo i Petar djelovali su kao graditelji u Dubrovniku i Kotoru.

LIT.: C. Fisković: Zadarski majstori u Dubrovniku tokom 14. stoljeća. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 2(1953) str. 398. — Isti: Prvi poznati dubrovački graditelji. Dubrovnik 1955, 34. — R. Kovijanić i I. Stjepčević: Kulturni život staroga Kotora (XIV–XVIII vijek), 1. Cetinje 1957, 136. — C. Fisković: Zadarski sredovječni majstori. Split 1959, 16.
 
Višnja Flego (2005)