Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IVKANEC, Tomislav, pedagog i pisac (Petrinja, 30. IV. 1844 — Zagreb, 2. III. 1912). U Zagrebu je 1865. završio Kraljevsku mušku preparandiju, u kojoj je nakon službovanja u donjogradskoj učioni 1865–75. predavao do umirovljenja 1905. Bio je suosnivač Učiteljske zadruge 1865 (predsjednik 1874–75) i Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora (HPKZ) 1871 (predsjednik 1894–96. i 1902–05) te član Središnjega odbora Saveza hrvatskih učiteljskih društava 1885–92. Pedagoške članke objavljivao je u Školskom prijatelju (1871), Viencu (1884), Kršćanskoj školi (1901). Pisao je o značenju učenja stranih jezika u učiteljskim školama, posebice njemačkoga, radi praćenja pedagoške literature (Izvještaj Kraljevske muške i ženske preparandije i vježbaonice u Zagrebu, 1882–83). Sastavio je Njemačku slovnicu i čitanku za više razrede pučke škole (1893). Suradnik je I. Filipovića te jedan od urednika i suradnika Pedagogijske enciklopedije 1895–1916. God. 1874–1912. urednik je i suradnik časopisa Smilje, u kojem pod utjecajem hoffmannovske moralističke pripovijesti utire put utilitarnoj i didaktičnoj dječjoj književnosti. Objavio je više zbirka basana i pripovijedaka te pjesmica za djecu (Izabrane basne, Pripovijetke za mladež, Dragušice, Smiljanke). Uređivao Knjižnicu za mladež HPKZ, u kojoj je izdavao djela domaćih i stranih pisaca te svoje prijevode i preradbe pripovijedaka C. Schmidta (1888–90, 1892, 1896, 1900, 1907). Član je Upravnoga odbora PD »Kolo« 1868–1912, a njegov predsjednik 1903–07. Djela su mu uvrštena u antologijsku zbirku Hrvatske bajke i basne (Zagreb 1997). Potpisivao se i Smiljan, I., I-c, c, i S-n.

DJELA: Izabrane basne. Zagreb 1881, 1896, 1918, 1924. — Pripoviedke za mladež. Zagreb 1882. — Dragušice. Zagreb 1884. — Njemačka slovnica i čitanka za više razrede pučke škole. Zagreb 1893. — Male pripovijetke. Zagreb 1900. — Izabrane gatke. Zagreb 1901. — Smiljanke. Zagreb 1905. — Majkine priče. Zagreb 1906. — Narodne pripovijetke. Zagreb 1910.
 
LIT.: M. Kobali: Tri zaslužna svečara. Napredak, 36(1895) 39, str. 579. — S. Širola: Zaslužni hrvatski učitelji. Škola, 8(1897) 2, str. 22–24. — R. F. Magjer: Tomislav Ivkanec (Smiljan). Narodna obrana, 7(1908) 105, str. 2. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 4. Zagreb 1910; 6–7. 1911; 10–11. 1913. — (Nekrolozi): Smilje, 40(1911–12) 8, str. 114–116; Hrvatski pokret, 88(1912) 52, str. 3; Narodne novine, 78(1912) 54, str. 3; Obzor, 53(1912) 61, str. 1; Pjevački vjesnik, 8(1912) 1–3, str. 7–10; Škola, 23(1912) 3/4, str. 34–36; Vienac, 3(1912) 4, str. 122–123. — J. Škavić, Napredak, 53(1912) 9, str. 385–391. — S. Širola: Tomislav Ivkanec. U: Pedesetogodišnjica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. Zagreb 1923, 91–99. — J. Demarin: Građa za povijest pedagogije Hrvata, Srba i Slovenaca. Zagreb 1940. — M. Božićević: Život i rad Tomislava Ivkanca. Napredak, 85(1944) 1/2, str. 1–10. — Osamdeset godina rada Pedagoško-književnog zbora u Zagrebu. Pedagoški rad, 6(1951) 9/10, str. 415. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — a. a.: Tomislav Ivkanec. U: Sto godina rada Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora 1871–1971. Zagreb 1971, 505–514. — M. Crnković: Hrvatska dječja književnost do kraja XIX. st. Zagreb 1978. — T. Žalac: Napredni pokreti i organizacije prosvjetnih radnika u Hrvatskoj 1865–1981. Zagreb 1983. — M. Idrizović: Hrvatska književnost za djecu. Zagreb 1984, 39–41. — B. Majhut: Knjižnica za mladež HPKZ-a do 1918. Umjetnost i dijete, 27(1995) 4/6, str. 249–268.
 
Branko Pleše (2005)