Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JAKOVLIĆ, Vlasta, inženjerka geologije (Tuzla, 10. XI. 1930). Završila gimnaziju 1949. i diplomirala geologiju, mineraloško-kemijski studij, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1961. te 1971. doktorirala tezom Čaj u svjetskoj privredi i privredi Jugoslavije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Ondje je radila u Srednjoj tehničkoj građevinskoj školi 1961–62, na Ekonomskom fakultetu kao asistentica i docentica 1962–74. i zatim do umirovljenja 1985. kao vanjska nastavnica na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji. Usavršivala se u Indiji, Šri Lanki i Londonu, bila je gostujuća predavačica na University of Massachusetts u Amherstu i na Cornell University u Ithaci (New York) 1985. i 1987. Područje joj je znanstvenoga rada poznavanje robe, napose živežnih namirnica i prehrane. Iz toga je područja sudjelovala na domaćim i inozemnim skupovima, surađivala u njihovim publikacijama, bavila se normizacijom iz područja mirodija, čaja i kave, radila projekte za potrebe hotelijerstva i društvene prehrane. Njezin je projekt Elektronička obradba podataka prehrane ljudi s nutritivnoga, gastronomskoga i gospodarskoga stajališta različitih populacija prehrambene potrošnje (GASTRO) kao autorsko djelo priznat u ljubljanskom Centru za tehničke inovacije (br. 220/88). Surađivala je u periodicima Prehrambeno-tehnološka revija (1970), Ugostiteljstvo i turizam (1974, 1977), Standardizacija (Beograd 1975), Zbornik Sveučilišnog centra za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci (1977), Turizam (1980–81), Slovenska turistična revija (Ljubljana 1988). Napisala je više skripata i udžbenika sama ili sa suradnicima: Čaj (Rijeka 1968), Poznavanje robe s osnovama tehnologije i nauke o ishrani (Zagreb 1968, 19712, 19763), Praktikum iz poznavanja robe (Zagreb 1969), Poznavanje robe. Živežne namirnice s osnovama tehnologije i prehrane (Rijeka 1994).

 
Redakcija (2005)