Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AUERSPERG, Herbart VIII, zapovjednik Hrvatske vojne krajine (Beč, 15. VI 1528 — Budački, 22. IX 1575). Vojnu izobrazbu stekao je u Cleveu u Njemačkoj, a karijeru počeo 1546. pod Ivanom Lenkovićem; 1548. postaje kapetanom, a nakon Lenkovićeva odlaska 1557. vrhovnim kapetanom u Senju. Te je godine s 340 uskoka spriječio prodor 4200 Turaka prema Senju. Kao jedan od zamjenika vrhovnog kapetana Krajine Lenkovića, A. se istaknuo u protuturskim pohodima do Petrove gore (1560) i Udbine (1566). Za turskog pohoda i opsade Sigeta 1566. s banom Petrom Erdődyjem vodio vojne operacije prema Novigradu i Kostajnici. Nakon Lenkovićeve smrti 1569. bio je zapovjednik Hrvatske krajine. Kada je 1575. bosanski beglerbeg Ferhad-paša Sokolović prikupio jaču vojsku kod Krupe i krenuo na sjever prema dolini Korane, A. je, pokušavajući razbiti tursku vojsku, neoprezno s malo konjanika napao neprijatelja i poginuo kod Budačkog (danas Donji Budački kod Karlovca). Od otkupnine za njegovu odsječenu glavu i za život njegova sina Wolfa Engelberta sagradio je Ferhad-paša u Banjoj Luci džamiju Ferhadiju (zarobljivanje i oslobođenje mladog Auersperga opjevano je u narodnoj pjesmi Zidanje džamije Ferhadije). Kao krajiški zapovjednik A. je pridonio njezinu učvršćenju i boljoj organizaciji, a i većoj disciplini graničara. Dobro je poznavao hrvatski jezik i pisao ga latinicom i glagoljicom.

LIT.: Gregorius Khisl: Herbardi Auersperg Baronis Rerum Domi militiae que Praeclare gestarum … Laybaci 1575. — Franz Xaver Richter: Hörwart von Auersberg. Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, 17(1826) 25, str. 129–131. — Petar von Radics: Herbart VIII. Freiherr zu Auersperg, ein krainischer Held und Staatsmann. Beč 1862. — Radoslav Lopašić: Smrt Herbarda Auersperga na Radonji godine 1575. Glasonoša, 3(1863) br. 10. — Ivan Steklasa: Herbart Turjaški (1528–1575). Letopis Matice slovenske, 1889, str. 88–121. — Nikola Andrić: Hrvatske narodne pjesme, 5. Zagreb 1909, str. 239–241. — Ferdo Šišić: Hrvatski saborski spisi, 3. Zagreb 1916. — Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata, 5. Zagreb 19732, 277, 286, 293, 320, 327, 333, 342–343, 347, 383, 386, 389–394.
 
Zdenko Šenoa (1983)