Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JAKŠEVAC, Stjepan, pjesnik i dječji pisac (Križ Brdovečki, danas Sveti Križ kraj Zaprešića, 16. XII. 1916 — Zagreb, 10. V. 1994). U Zagrebu završio trgovačku školu 1936, a 1952–53. studirao režiju na Akademiji za kazališnu umjetnost. God. 1939–40. radio u Središnjem uredu za osiguranje radnika, 1940–46. kao radijski spiker, 1947. u Plesnoj pozornici, 1947–50. u Povjerenstvu za prosvjetu Gradskoga NO, 1950–51. dramaturg je i redatelj u Nastavnom filmu, a 1952–76. planer programa, odgojitelj mladih spikera te urednik u dječjem programu Radio-Zagreba. Umirovljen 1980. Glumio P. Curieja u kratkometražnom igrano-dokumentarnom filmu O. Miletića Radium – izvor zraka (1944). Prvim se stihovima javio 1934–35. u srednjoškolskom listu Mladost. U knjigama Pjesme (1943) i Glasim se nespokojem (1956), pretežno memoarskih značajka te zavičajnih i ljubavnih motiva, objavio je izbor iz lirike tiskane u periodicima Omladina (1935–40; Hrvatska mladost, 1943–44), Svijest (1935–37), Hrvatska revija (1937–40), Hrvatsko kolo (1937–38), Hrvatska smotra (1938–39, 1943), Hrvatski dnevnik (1938–39), Hrvatski ženski list (1939–41), Svijet 7 dana (1939), Morgenblatt (1940), Hrvatski krugoval (1943), Prosvjetni život i Plug (1944), Republika (1954), Krugovi, Mogućnosti i Zadarska revija (1956), Hrvatsko zagorje (1969), a Bosutske elegije (Revija, 1970) melankoličan su ciklus motiva slavonskoga krajolika. Afirmirao se kao dječji pisac. Piše pjesme, drame i igrokaze, dramatizira bajke W. Grimma (lutkarske izvedbe u Zagrebu 1968. i Subotici 1971) i C. Perraulta, prevodi sa slovenskoga, poljskoga i esperanta, objavljuje prikaze dječjih knjiga surađujući u časopisima Radost (1956–93), Pionir (1957–58) te Umjetnost i dijete (1969–75). U zbirkama za djecu Vesela godina (1969) i Voli ne voli voli (1972) slijedi tjekove hrvatskoga međuratnoga dječjega pjesništva, u koje među prvima unosi kajkavski jezični izričaj te približuje svijet dječje intime tematizirajući prve ljubavi. Zbirku Ima jedan razred (1981) obilježuju izražajno-jezične novine, pjesme na kajkavskoj ikavici i haiku stihovi, a Zlatna ptica sunca (1986) antologijski je izbor iz njegova cjelokupnoga dječjega stvaralaštva. Mnoge su mu pjesme uglazbljene i izvođene na festivalima, snimljene na LP pločama, kasetama i CD (Na Sleme, na Sleme, Kam da se pojde, Imela majka sineka tri, Kokotiček, Pjesma Panonije, Riječko veče). Uredio je publikacije Festivala dječjega kajkavskoga pjesništva Najmlajši kaj (Krapina 1970, 1971), sudjelovao na pjesničkim recitalima i smotrama (Zeleni bregi Zeline. Zelina 1970, 1973; Zbor kajkavskih pjesnika. Zlatar 1971, 1972, 1973, 1974) te je zastupljen u antologijskim izborima časopisa Kaj (1971, 1975, 1986), u antologijama (Lirika hrvatskih sveučilištaraca. Zagreb 1939; Lijet Ikara. Zagreb 1990; Sunčeva livada. Zagreb 1990; Žubor riječi. Zagreb 1992; Antologija hrvatske dječje poezije. Zagreb 1994; Antologija hrvatskoga haiku pjesništva. Zagreb 1996; Otvoreni put. Zagreb 1999; Rieči sa zviranjka. Zagreb 1999; Hrvatska uskrsna lirika. Zagreb 2001) i glazbenim priručnicima (Zapjevajmo maleni. Zagreb 1991, 19962). Prevođen na slovenski, makedonski, češki, poljski, njemački, engleski, talijanski, mađarski, esperanto i švedski jezik. Rukopisna ostavština (pjesme, zapisi, pripovijesti i roman Budi dobar sine) u posjedu S. Laljaka.

DJELA: Pjesme. Zagreb 1943. — Glasim se nespokojem. Zagreb 1956. — Vesela godina. Zagreb 1969 (5 izd. do 1977). — Voli ne voli voli. Zagreb 1972, 19752 (slov. prijevod Ljubi ne ljubi ljubi. Ljubljana 1981). — Novogodišnji vlak. Zagreb 1980. — Plave ptice. Zagreb 1980 (slov. prijevod Modre ptice. Zagreb 1980). — Ima jedan razred. Zagreb 1981, 19822. — Zlatna ptica sunca. Zagreb 1986. — Hrvatski dječji pisci. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 181/III. Zagreb 1991, 203–255. — Mliječni sumraci. Vinkovci 1994.
 
LIT.: Z. Majetin: Veče najmlađe hrvatske lirike. Omladina, 20(1936–37) 3, str. 97–98. — M. Starčević: Neka imaju riječ najmlađi. Ibid., str. 98–101. — M. Čović: Lirika hrvatskih sveučilištaraca. Luč, 34(1938–39) 9/10, str. 7–10. — I. G. Kovačić: Novi trubaduri. Savremenik, 28(1940) I/11, str. 349–350. — (Osvrti na knj. Pjesme): D. Čepulić, Hrvatska smotra, 11(1943) 7/10, str. 547–548. — H. Dizdar, Hrvatska misao, 1(1943) 1/2, str. 61–62. — M. Hanžeković, Gospodarstvo, 3(1943) 211, str. 6–7. — D. Jerkov, Nedjelja, 15(1943) 23, str. 7. — Z. Katalenić, Hrvatska revija, 16(1943) 11, str. 623–625. — V. Kovačić, Nova Hrvatska, 3(1943) 283, str. 9. — Lj. Maraković, Spremnost, 2(1943) 91, str. 12. — V. Nikolić, Hrvatska mladost, 27(1943–44) 2, str. 92–93. — T. Smerdel: Pjesnik u vremenu. Hrvatski narod, 5(1943) 865, str. 5. — V. Miličević: U povodu recitacija desetorice mladih liričara. Plug, 1(1944) 6, str. 3. — J. Kaštelan: Bilješka o piscu. U: Glasim se nespokojem. Zagreb 1956, 85–86. — M. Zurl: Glasim se nespokojem. Republika, 13(1957) 4, str. 18. — M. Vaupotić: Vesela godina. Umjetnost i dijete, 1(1969) 4/5, str. 79–80. — D. Cvitan: Pjesme Stjepana Jakševca. Ibid., 6(1975) 36/37, str. 14–18. — I. Zalar: Suvremena hrvatska dječja poezija. Zagreb 1979. — M. Idrizović: Hrvatska književnost za djecu. Zagreb 1984, 175–178. — S. Tenšek: Stjepan Jakševac. Umjetnost i dijete, 18(1986) 4(105), str. 235–245. — N. Vončina: Prilozi za povijest radija u Hrvatskoj. Zbornik Trećeg programa Radio Zagreba, 1986, br. 13. — B. Pilaš: Pjesnik hrvatske mladosti. Zaprešićki godišnjak, 1(1991) str. 93–99. — I. Zalar: Hrvatski dječji pisci (s bibliografijom i lit.). Pet stoljeća hrvatske književnosti, 181/III. Zagreb 1991, 195–202. — Isti: Pregled hrvatske dječje poezije. Zagreb 1991, 150–154, 228–229. — (Nekrolozi): S. Laljak, Vjesnik, 55(1994) 12. V, str. 18. — I. Zalar, Zaprešićki godišnjak, 4(1994) str. 216. — G. Rem: Mliječni sumraci (pogovor). U: Mliječni sumraci. Vinkovci 1994, 99–107. — J. Skok: Svijetle riječi djetinjstva i zavičaja. Zaprešićki godišnjak, 4(1994) str. 217–218. — I. Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj 1896.–1997. Zagreb 1998. — S. Laljak: Panorama zaprešićkih kajkavskih pjesnika. Hrvatsko zagorje, 7(2001) 1, str. 155–176.
 
Nevenka Videk (2005)