Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AVEROLDI, Bartolomej, splitski nadbiskup (Brescia u Italiji, oko 1430 — Venecija, prije 15. II 1503). Potječe iz plemićke obitelji. Prije stupanja u Benediktinski red učio je filozofske i teološke discipline pod vodstvom učenog franjevca Francesca Piazze iz Bologne. Živio je u samostanu Sv. Benedikta u Bresci, a zatim bio opat u Lenu blizu Bresce. Ondje je redigirao statute rodnoga grada i osnovao akademiju Vertumnorum. Splitskim nadbiskupom imenovan je 17. IX 1479. U grad je došao tek 1483, no i tada je uglavnom boravio u Italiji, dok su poslove nadbiskupije vodili vikari. Za boravka u Splitu 1494. i 1495. izazvao je svojim postupcima Kaptol, koji je protiv njega podigao parnicu kod Sv. Stolice (1495) i mletačkog Senata (1496), optužujući ga da uzurpira kaptolska prava i nameće terete štetne i protivne kaptolskim povlasticama. Parnica je riješena u korist Kaptola, a A. se pogođen presudom nije htio vratiti u Split, iako su ga Splićani pokušavali na to nagovoriti. Za svog biskupovanja A. je, uz već postojeću kulu nadbiskupskog kaštela u Sućurcu, dao dograditi prostranu renesansnu palaču zaštićenu zidinama. O tom i danas svjedoči natpis s njegovim grbom na nadvratniku. Budući da je isti grb ucrtan i na četiri iluminirana antifonara u riznici splitske katedrale, pretpostavlja se da je i njih dao izraditi.

LIT.: Daniele Farlati: Illyricum sacrum, 3. Venetiis 1765, 404–411. — Ivan Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975, 150–151. — Duško Kečkemet: Kaštel Sućurac. Split 1978, 95–97. — Grga Novak: Povijest Splita, 3. Split 19782, 1482–1484, 1486.
 
Slavko Kovačić (1983)