Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JURČEC, Vesna, geofizičarka (Slavonski Brod, 2. VI. 1927). Gimnaziju polazila u Slavonskom Brodu i Karlovcu, gdje je maturirala 1948. Geofiziku s meteorologijom diplomirala 1952. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu, a doktorirala 1964. na University of California u Los Angelesu tezom Nongeostrophic Vertical Motion and Energy Transformation. Nakon studija radi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu. Želeći se baviti agrometeorologijom, upisuje 1956. studij agronomije, koji prekida radi poslijediplomskoga usavršivanja 1959–64. u Massachusetts Institute of Technology u Cambridgeu i na University of California. Potom se vraća u Zagreb, a 1966. kao ekspert UN iz sinoptičke meteorologije odlazi u Institut za istraživanje i obuku (Institute for Research and Training) u Kairu. Od 1972. do umirovljenja 1992. savjetnica je u Centru za meteorološka istraživanja u Zagrebu, a 1974. postaje i izaslanicom u Povjerenstvu za atmosferske znanosti i Povjerenstvu za osnovne sustave Svjetske meteorološke organizacije (World Meteorological Organization). U razdoblju 1985–92. predavala je sinoptičku meteorologiju u Geofizičkom zavodu PMF. Bavi se dinamičkom i sinoptičkom meteorologijom te klimatologijom, posebice sudjelujući u međunarodnom projektu Bura na Jadranu. Radove objavljuje u časopisima i zbornicima Matematičko-fizički list (1952), Rivista italiana di geofisica (Genova 1975), Rasprave i prikazi (poslije Hrvatski meteorološki časopis, 1976, 1982, 1986–92), Poljoprivredni pregled (1978), Zbornik meteoroloških i hidroloških radova (Beograd 1980–81, 1985), Geofizika (1985, 1987, 1994–95, 1997), Šumarski list (1985, 1988–89, 1991), Hidrografski godišnjak (1986), Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u Hrvatskoj (1986–88, 1990–91, 1994–96), Suvremeno vatrogastvo (1989), Meteorology and Atmospheric Physics (Beč—New York 1990), Meteorologische Zeitschrift (Berlin—Stuttgart 1996, 2003), Jadranska meteorologija (2001–02), Időjárás (Budimpešta 2003). Bila je urednica časopisa Rasprave i prikazi (Hrvatski meteorološki časopis) 1972–92. Autorica je poglavlja u knjigama Osnove zaštite šuma od požara (Zagreb 1987) i Meteorologija za korisnike (Zagreb 1996). Članica je American Meteorological Society (Boston) od 1960. i prva predsjednica Hrvatskoga meteorološkoga društva 1965–66. Dobitnica nagrade Svjetske meteorološke organizacije 1976.

LIT.: Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996. — Dr Vesna Jurcec. WMO Bulletin (Genève), 50(2001) 2, str. 1–11.
 
Jasna Šikić (2005)