Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Franjo B., pisac i novinar (Babina Greda, 19. XII 1908 — Maribor, 15. V 1945). Podrijetlom je iz starosjedilačke babogredske obitelji. Osnovnu školu pohađao je u Zemunu (1915–1919), a šest razreda gimnazije, neredovito, u Vukovaru i Vinkovcima (1920–1926). U osječkom dnevniku Hrvatski list (od 1929) bio je sudski i sportski izvjestitelj, urednik gradske rubrike i odgovorni urednik (1941–1944). Za osječka amaterska kulturno-umjetnička društva (Lipa, Lira i Šokadija) pisao je pučke igrokaze, aktovke i skečeve. Od 1944. bio je novinar u Zagrebu. Od 1935. član je zagrebačke sekcije Jugoslavenskog novinarskog udruženja, zatim Matice hrvatskih kazališnih dobrovoljaca i Društva hrvatskih književnika. — B. se javio pjesmom Ko kamena stijena u sarajevskom tjedniku Novi čovjek (1926, 45). Pjesme, humoreske, novele, pripovijetke, crtice, putne zapise iz seoskog života Slavonije i »gornjeg Srijema«, književne i kazališne prikaze, kao i kulturno-povijesne folklorističke članke, objavio je u novinama i časopisima: Novi čovjek (1926, 1927), Hrvatski list (Osijek 1927–1944), Novo doba (Split, 1933), Hrvatski Zagorac (1936), Pravda (1938), Spremnost (1942, 1945), Nedjeljne viesti (1943), Hrvatski sjever (1944), Hrvatski narod (1944, 1945), Novine (Zagreb 1944, 1945). Pseudonimi i šifre su mu bili: Čiča Grga Grgin iz Grginca, B., F. B., Fr. B. Popularnost je stekao humorističkim Pismima čiče Grge Grgina iz Grginca (1928–1943) i pučkim godišnjacima Narodni kalendar čiče Grge Grgina iz Grginca (1935–1943). Roman Čaruga objavljivao je u nastavcima Hrvatski list (1938–1940). Komedija Općinski činovnik prikazana je u Osijeku 1937, a pučka gluma Graničarska ljubav ili Ivka u Osijeku 1944. U rukopisu su ostali igrokazi Šokačka krv (1931) i Novo pokoljenje (1942). — Smatrali su ga »sljedbenikom slavonske Okrugić-Jurkovićeve dramske tradicije, nastavljačem Joze Ivakića« (Pravda, 1938) i pučkim dramatičarem »koji zna pisati za narod«.

DJELA: Općinski načelnik. Komedija u 2 čina. Osijek 1937. — Vjerna zemlja. Roman iz slavonskog seljačkoga života. Osijek 1943.
 
LIT.: Kazališna večer u Donjem gradu. Prva izvedba domaće komedije »Općinski načelnik«. Hrvatski list, 18(1937) (9. XI), str. 13. — M: Uspjela predstava »Lipinih« diletanata. Ibid., (16. Xl), str. 14. — Pozorišni komadi iz seoskog života (razgovor s F. Babićem). Pravda, 34(1938) 12 013 (28. III), str. 6. — nc.: Općinski načelnik od Franje Babića. Komedija izvedena u Virovitici. Hrvatski tjednik, 1(1939) 14, str. 2. — Graničarska ljubav. Osječka pozornica, 3(1943–44) 16, str. 1–6. — Graničarska ljubav, drama F. B. Hrvatska pozornica, 4(1944) 25, str. 4. — Mladen Bošnjak: Roman naših ravni. Franjo Babić, Vjerna zemlja. Nova Hrvatska, 4(1944) 59, str. 7. — Ante Jakšić: »Vjerna zemlja«, novo djelo iz slavonskog seljačkog života. Hrvatski sjever, 1(1944) 1, str. 61–63. — Antun Matasović: Novi slavonski roman. Prikaz romana iz slavonskoga seljačkoga života »Vjerna zemlja« F. B. Hrvatski list, 25(1944) 56, str. 8. — Milan Pavrlišak: Franjo Babić, »Graničarska ljubav« (Praizvedba na Hrvatskom državnom kazalištu u Osieku). Nova Hrvatska, 4(1944) 111 (13. V), str. 5. — ć.: Franjo Babić, Vjerna zemlja, roman iz seljačkog života. Hrvatska mladost, 28(1944–45) 1/2, str. 68. — Ljubomir Maraković: Razvoj hrvatske književnosti u godini 1944. Hrvatski krugoval, 5(1945) br. 1, str. 15–16. — Josip Mirković: Franjo Babić, Vjerna zemlja, roman iz slavonskoga seljačkog života. Hrvatski narod, 7(1945) 1316, str. 2.
 
Stanislav Marijanović (1983)