Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAJIĆ, Nikola, general-potpukovnik (Kalinovac kraj Đurđevca, 5. XII. 1902 — Zagreb, 24. II. 1987). Učitelj 1932. u Zrinskoj kraj Grubišnoga Polja i 1937–41. u Kostajnici. Nakon Travanjskoga rata 1941. bio nekoliko mjeseci u zarobljeništvu. Kao član KPJ od 1941, u srpnju te godine sudjelovao u organizaciji partizanske vojske u kostajničkom kotaru. U razdoblju 1942–43. bio zapovjednik 3. bataljuna u Banijskom partizanskom odredu, a 1943–44. u 7. diviziji načelnik stožera brigade i divizije te u 10. korpusu zamjenik zapovjednika i načelnik stožera. Od 1945. do umirovljenja 1960. u činu general-potpukovnika obavljao dužnosti zapovjednika grada Zagreba, načelnika odjeljenja u Izvanrednoj upravi za opskrbu, vojnoga izaslanika u Tirani, pročelnika u personalnoj upravi armijske oblasti i načelnika sekretarijata Savjeta narodne obrane.

LIT.: Sisak i Banija u revolucionarnom radničkom pokretu i ustanku 1941. Sisak 1974. — (Nekrolog). Vjesnik, 47(1987) 26. II, str. 7.
 
Dino Mujadžević (2005)