Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Hrvoje, inženjer elektrotehnike (Bugojno, 17. IX 1929). Studij na Tehničkom fakultetu u Zagrebu završio je 1955, a doktorirao je 1965. disertacijom Impulsna pojačala s povratnom vezom i monotonim odzivom. Od 1955. do 1974. radio je u Institutu »Ruđer Bošković« u Zagrebu na razvoju elektroničkih sklopova i sistema, uglavnom na instrumentima za mjerenja u nuklearnoj fizici i tehnici. Vodio je laboratorij za brzu elektroniku u Elektroničkom odjelu te više razvojnih i znanstvenih projekata. Od 1965. do 1967. radio je, a poslije surađivao, na istraživanju i razvoju mikrovalnih akceleratora elektrona-mikrotrona na Visokoj tehničkoj školi u Stockholmu. Među radovima iz toga područja njegova metoda za stabilizaciju staza mikrotrona u svijetu je općeprihvaćena i najčešće referirana. Razvijeni klasični i tzv. racetrack microtron danas se industrijski proizvode za potrebe istraživanja u fizici, kemiji, biologiji, te medicinskoj radijacijskoj terapiji. God. 1974–1976. i 1980. radio je kao istraživač u području elektroničke obrade signala te predavao na kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu i Santa Barbari. Predavao je na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Zagrebu od 1957, a 1974. postaje stalni nastavnik i 1977. redoviti profesor. Uveo je nove nastavne predmete iz područja moderne elektronike te teorije sistema i signala utječući na formiranje novog smjera – Industrijske elektronike – koji je u programu ETF-a od šk. god. 1979/1980. Od 1980. predstojnik je Zavoda za elektronička mjerenja i sisteme. Objavljuje radove iz područja elektroničkih sklopova, filtracije i ekstrakcije signala (među kojima se ističu nove metode projektiranja impulsnih pojačala i filtera s monotonim odzivom) u časopisima Elektrotehnika (1963), Nuclear Instruments and Methods (Amsterdam 1967) te u obliku monografija i izvještaja na simpozijima. Napisao je skripta o mjerenju na elektroničkim uređajima.

 
Darko Bidjin (1983)