Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KNEŽEVIĆ, Andrija, učitelj i školski nadzornik (Babina Greda, 20. XI. 1840 — Brod na Savi, 20. II. 1906). U Vinkovcima završio 1854. tromjesečni pedagoški tečaj kojim je stekao zvanje pomoćnika u trivijalnim školama. Dva razreda niže realke i dvogodišnji učiteljski tečaj završio 1861. u Pančevu, a 1862. položio ispit iz hrvatskoga jezika u vinkovačkoj gimnaziji. Kao prvi krajiški učitelj 1868. otišao na bečki Pädagogium, gdje je 1870. položio ispit za građanskoga učitelja. Služio kao školski pomoćnik u Vinkovcima 1856, zamjenik učitelja u Sibinju od 1858, podučitelj u Vinkovcima od 1861. te učitelj u Garčinu od 1865. i Vinkovcima od 1868. God. 1871. imenovan kotarskim školskim nadzornikom u Novoj Gradiški, 1873. nadzornikom za ličko otočko okružje, a 1875. zemaljskim školskim nadzornikom za pučke škole. Umirovljen 1883. na vlastitu molbu. U časopisu Napredak (1868) pozvao je krajiške učitelje na održavanje učiteljskih sastanaka i skupština radi razmjene stručnih iskustava. Sudjelovao na I. općoj učiteljskoj skupštini u Zagrebu 1871, a na drugoj u Petrinji 1874. bio vladin povjerenik. Bio je član stručnih povjerenstava za izradbu nastavnoga programa za niže i više pučke škole u Vojnoj krajini 1871. i za izradbu čitanka 1874, sudjelovao u pripremi školskoga zakona iz 1874; protivio se osnivanju konfesionalnih i preustroju građanskih škola školskim zakonom iz 1888. Član Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora bio je od 1873. Njegova korespondencija čuva se u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu.

LIT.: J. Glaser: Andrija Knežević. Napredak, 47(1906) 16, str. 241–244; 17, str. 258–260; 18, str. 273–277. — I. Martinović: Iz života Andrije Kneževića. Ibid., 48(1907) 7, str. 105–108. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 6. Zagreb 1911. — I. Martinović: Povjesne crtice o školstvu Brodske pukovnije i brodskoga okružja. Zagreb 1912. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — H. Vrgoč: Sto dvadeset pet godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora 1871–1996. Zagreb 1996, 80.
 
Štefka Batinić (2009)