Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KNIEWALD, Zlatko, biotehnološki inženjer (Zagreb, 2. VI. 1938). U Zagrebu završio gimnaziju 1956, diplomirao 1961. te 1970. doktorirao tezom Studija neuroendokrinih odnosa – primjena suvremenih metoda za objašnjenje mehanizama djelovanja steroidnih hormona na Tehnološkom fakultetu. Specijalizirao se u Farmakološkom institutu Sveučilišta u Milanu 1968–70. Radio u Tvornici kvasca i špirita »Žumberak« u Savskom Marofu 1961–65, u Zagrebu u Laboratoriju za eksperimentalnu medicinu bolnice »Dr Mladen Stojanović« 1965–72, Republičkom savjetu za naučni rad SRH 1972–74, Laboratoriju za eksperimentalnu medicinu Sveučilišta 1974–75, Republičkoj zajednici za znanstveni rad SRH 1975–87. U zvanje znanstvenoga suradnika izabran je 1974, višega znanstvenoga suradnika 1977, znanstvenoga savjetnika 1980, a od 1987. redoviti je profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Predavao također na poslijediplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Područja su njegova rada izolacija biološki djelatnih spojeva iz pekarskoga kvasca (Saccharomyces cerevisia), regulacija neuroendokrinih mehanizama u reprodukciji sisavaca, razvoj i primjena tehnologije životinjskih stanica i tkiva te metodologija planiranja znanstvenoga rada, menadžment i popularizacija znanosti. Organizirao je domaće i inozemne znanstvene skupove, sudjelovao na njima te surađivao u njihovim edicijama. Radove je objavljivao u časopisima Kemija u industriji (1962), Acta endocrinologica (København 1971), Journal of Steroid Biochemistry (Oxford 1972, 1975–76, 1978–79, 1981, 1987, 1989), Endocrinology (Baltimore 1973), Steroids (San Francisco 1973, 1975), Journal of Chromatography (Amsterdam 1974), Neuroendocrinology (Basel 1975), Schweizerische medizinische Wochenschrift (Basel 1975), Endocrinologia experimentalis (Bratislava 1976–77), Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions (London 1976), Jugoslavenska ginekologija i opstetricija (1976; Jugoslavenska ginekologija i perinatologija, 1987), Periodicum biologorum (1976, 1983, 1990, 1996), Journal of Endocrinological Investigation (Milano 1978), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (New York 1991), Endocrine Regulations (Bratislava 1992, 1998), Pharmazie (Berlin 1993), Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija (1993), Journal of Applied Toxicology (London 1994–95, 2000), Central European Journal of Public Health (Prag 1995), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1998, 2005), Cytotechnology (Salisbury Cove 2004), Journal of Biosciences (Bangalore 2006). Suautor je poglavlja u knjigama The Endocrine Function and the Human Testis, 1 (New York—London 1973), Pharmacological Modulation of Steroid Action (New York 1980), Metabolism of Hormonal Steroids in the Neuroendocrine Structures (New York 1984). Registrirao je patent Stolni pozivač konobara (HR P990120/2004). Glavni urednik edicije Current Studies of Biotechnology 19902005. Bio je ekspert UNESCO-a 1988–91. te član Međunarodnoga neuroendokrinološkoga društva. Član je američkoga Društva za proučavanje reprodukcije, Europskoga toksikološkoga društva i Europskoga mikroskopskoga društva. Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za biotehnologiju 1996–2000, a od 2003. predsjednik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Dobitnik Nagrade »Ruđer Bošković« 1986.

DJELA: Vitamini i hormoni. Zagreb 1992. — Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija. Zagreb 2002.
 
LIT.: 50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956.–2006. Zagreb 2006.
 
Marija Kaštelan-Macan (2009)