Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOBREHEL, Gabrijela, kemijska inženjerka (Obedišće kraj Novoselca, 1. III. 1941). U Zagrebu 1959. završila gimnaziju te diplomirala 1964. i magistrirala 1977. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta. Nakon studija počela raditi u Istraživačkom institutu Plive, gdje se do umirovljenja 1999. bavila ispitivanjem kemijskih transformacija antibiotika, napose mogućnostima sinteze novih makrolida. Bila je članica tima (uz Gorjanu Lazarevski i Zrinku Tamburašev, pod vodstvom S. Đokića) koji je 1980. sintetizirao novi petnaesteročlani makrolid azitromicin (Sumamed, Zithromax), prvi antibiotik u nas, prototip poslije i u svijetu priznate nove grupe antibiotika azalida. Suautorica je i dvadesetak drugih pripravaka biološki aktivnih tvari (potencijalnih lijekova) zaštićenih 1971–99. domaćim i međunarodnim patentima u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, SAD, pri Europskom uredu za patente i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo. Radove je objavljivala u časopisima Croatica chemica acta (1967, 1991, 2001, 2005), Journal of Chromatography (Amsterdam 1977), European Journal of Medicinal Chemistry (Pariz 1978, 1995), Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (Beograd 1978), Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I (London 1986), Journal of Antibiotics (Tokyo 1987, 1992–94, 1996, 1998, 2006), Chromatographia (Wiesbaden 1988), Journal of Chemical Research (S) (London 1988), Medicus (1992), Tetrahedron (Oxford 1993–94), Acta crystallographica (København 1995–96), Zeitschrift für Kristallographie (Wiesbaden—München 1996). Suautorica je poglavlja u ediciji New Macrolides, Azalides and Streptogramins in Clinical Practice (New York 1995). Dobitnica je nagrada za prinos znanosti i razvoju hrvatskoga gospodarstva, priznanja Heroj kemije 2000. Američkoga kemijskoga društva za trajni prinos svjetskoj znanosti i medicini te Nagrade grada Zagreba 2007.

LIT.: Bibliografija znanstvenih i stručnih radova Pliva 1921–1991. Zagreb 1991. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 213. — A. Vojvodić i R. Valentić: Plivini znanstvenici – Heroji kemije 2000. Medicus, 9(2000) 2, str. 233.
 
Jasna Šikić (2009)