Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAPKO-FORETIĆ, Zdenka, muzikologinja (Ohrid, 15. X. 1939). U Zagrebu završila gimnaziju 1958. i 1960. položila glavni predmet glasovir (u Danice Ogrizović) u Muzičkoj školi »Vatroslav Lisinski«, diplomirala 1965. na Muzičkoj akademiji povijest glazbe, a na Sveučilištu u Kölnu studij muzikologije završila 1973. doktorskom tezom Carl von Turányi (1805–1873); tiskano u Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte (Köln 1973, 99). Nakon studija bila je srednjoškolska profesorica u Zagrebu, a 1966. se sa suprugom, skladateljem S. Foretićem, nastanila u Kölnu. U disertaciji je otkrila i obradila nepoznate podatke o životu i skladateljskom opusu von Turányija. Surađivala u stručnim izdanjima Rheinische Musiker (Köln 1969–72, 6–7), Konkursbuch 25 (Tübingen 1990), Osteuropaforschung (Berlin 1990) i Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (Chemnitz 1998), časopisima Arti musices (1971, 1991, 1996, 1999–2001, 2004), Zvuk (1979), Most (1990–91), 15 dana (1991), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (1998, 2000) i zbornicima Krsto Odak, život i djelo (Zagreb 1997), Zagreb 1094–1994 (Zagreb 1998), Slovenski glasbeni dnevi (Ljubljana 1999–2000, 2002). Autorica je ciklusa emisija u III. programu Radio-Zagreba 1977–91. te na kölnskim radijskim postajama Westdeutscher Rundfunk 1985–97, Deutsche Welle 1996–2000. i Deutschlandfunk 2001. U raspravama, člancima i radijskim emisijama obrađuje pretežno pojave i osobe iz suvremene glazbe te odnos likovnih umjetnosti i glazbe. Povremeno prevodi s njemačkoga te s hrvatskoga na njemački jezik (posebice za časopis Most).

LIT.: Hrvatsko društvo skladatelja 1945.–2005. Zagreb 2005.
 
Ivona Ajanović-Malinar (2009)