Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KARAHODŽA, Abdulah (Karahodža-Žepčevi, Abdullah), pjesnik (Žepče, na poč. XVIII. st. — Žepče, 1765). Potkraj života djelovao kao nastavnik medrese i imam Ferhat-pašine džamije u Žepču. Napisao je 1740/41. na bosanskom jeziku nabožnu pjesmu poznatu pod nazivom Bošnjakuša (Orijentalna zbirka Arhiva HAZU u Zagrebu); sastoji se od 14 tercina pisanih sedmercem i osmercem, a u njoj poziva vjernike na molitvu te kritizira kovače, trgovce, kapetane, kavedžije i povarošene seljake što ju ne polaze. Njegov sin Ahmed (rođ. 1730-ih), učitelj pjesnika Ilhamija, prepjevao je pjesmu ikavskim narječjem te ju dopunio (31 strofa); nepotpun prepjev pronađen je potkraj XIX. st., čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, a drži se da je bez osobite književne vrijednosti.

LIT.: M. H. Seijdović: Iz bašče našeg narodnog blaga. Nada, 1(1895) 16, str. 311–312. — S. Kemura i V. Ćorović: Serbokroatische Dichtungen bosnischer Moslims aus dem XVII, XVIII. und XIX. Jahrhundert. Sarajevo 1912, str. XXIV, 61–62. — O. A. Sokolović: Ahmed Karahodža (Abdul-Vehab). Gajret, 15(1934) 2, str. 32. — Isti: Dvije naše pjesme pisane arabicom. Narodna uzdanica (kalendar), 48(1936) str. 105. — M. Hadžijahić: Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. godine. Sarajevo 1938, 7–8. — M. Handžić: Jedna stara kasida. El-Hidaje, 6(1943) 9, str. 256. — A. Nametak: Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti. Sarajevo 1981, 25–26, 108–114. — M. Hadžijamaković: Medžmua Abdul-Vehhaba Karahodže (Karahodža zade). Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, 11–12(1985) str. 211–213. — F. Nametak: Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih Muslimana na turskom jeziku. Sarajevo 1989. — M. Huković: Zbornik alhamijado književnosti. Sarajevo 1997, 15, 97–102. — M. Mujezinović: Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, 2. Sarajevo 19982, 249. — I. Kasumović: Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave. Mostar 1999.
 
Pejo Ćošković (2009)