Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOKOTOVIĆ, Nikola, novinar i pisac (Gornji Kosinj kraj Perušića, 7. IX. 1859 — Zagreb, 6. I. 1917). Gimnaziju završio u Rakovcu 1879, potom do 1880. studirao povijest i ruski jezik na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Pristaša Stranke prava (nakon raskola 1895. Čiste stranke prava) i redoviti suradnik njezinih glasila. Od 1879. do 1912. objavio mnogo, uglavnom nepotpisanih, političkih i satiričnih članaka, podlistaka te kazališnih kritika u listovima Hrvatska vila (odgovorni urednik 1884–85), Sloboda (stalno namješten 1884–86), Svjetlo, Balkan (urednik 1886–87, s A. Harambašićem, s kojim je 1887. osuđen i zatočen zbog u njem tiskane pjesme Tri molitve), Hrvatska, Dom i sviet (urednik 1888–1912) i Hrvatsko pravo. U posljednjem su se nakon 1895. posebno isticali njegovi tekstovi protiv srpske nacionalne ideologije i politike, pa ga je stranačka promidžba navodila kao primjer Hrvata pravoslavne vjere. Mladenačke, pretežno rodoljubne pjesme objavljene su mu u periodicima i zbirkama Smilje (1876–78), Hrvatski dom (1878) i Milovanka (Zagreb 1885, uglazbljeno) te, posmrtno, Hrvatska (1917) i Mila si nam ti jedina (Zagreb 1998), a pripovijetke nadahnute djelima ruskih realista i prožete pravaškim naukom, većinom o temama iz seoskog života u Lici, u izdanjima Vienac (1881–82, 1885), Hrvatska vila (188284), Sloboda (1883, 1885–86), Slava preporoditeljem! (Zagreb 1885), Balkan (1886), Dom i sviet (1888, 1891, 1894), Božićnica »Hrvatske« (1889–90), Hrvatska (1889–90) i Živila Hrvatska! (1896; urednik 1890-ih, s M. Lovrenčevićem), prikupljene u knjigama (1883, 1887) i prevedene na češki u praškim publikacijama Národní listy (1884), Slovanský sborník (1885), Vlastenecký poutník (1886), Hlas národu (1900), Tá­bor (1900) i Drobné povídky (1907) te u periodicima Plzeňské listy (1885), Volné slovo (Kutná Hora 1886), Písecké listy (1898–99, 1904), Hlasy z Podřípska (Roudnice nad Labem 1899), Hodonínské listy (1900), Besídka Hlasů z Pošumaví (Čekanice 1901), Buditel (Moravské Budějovice 1903) i Ostravský denník (1903). Preveo novele I. S. Turgenjeva, F. M. Dostojevskoga, L. N. Tolstoja i M. Bjelinskoga (Hrvatska, 1887, zbirka Pet ruskih pripoviedakah. Zagreb 1889), pripovijest Nagrada ljubavi A. Bouviera (Zagreb 1890) te u zagrebačkom HNK izvođena scenska djela Don Cezar od Bazana P. Dumanoira i A. P. D’Enneryja (1881), Iz komične opere H. Murgera (1885), Alfredova pisma O. Klaussmanna i F. Brentana (1887), Nora H. Ibsena (1888; u osječkom HNK Nora ili Dom lutaka 1910, Dom lutaka 1952), Zlatni pauk F. Schönthana (1888), Bezobraznici É. Augiera (1889, Bestidnici 1903) i Gospođa s mora Ibsena (1908). Sastavio priručnike za pismenu komunikaciju. Od 1881. uređivao Hrvatsku biblioteku Knjižare L. Hartman (Kugli i Deutsch). Potpisivao se i šifrom Z. te inicijalima.

DJELA: Crtice, 1–2. Zagreb 1883–1887. — Hrvatski pučki pismovnik za sve potrebe gradjanskoga života (suautor A. Harambašić). Zagreb 1888. — Novi uzor-listar i kućni savjetnik za sastavljanje svakovrstnih listova, izprava i pismenih sastavaka za sve družtvene prilike u poslovnom i domaćem životu. Zagreb (s. a.), (1898)2, (s. a.)3.
 
LIT.: Glavna razprava proti Augustu Harambašiću. Obzor, 28(1887) 40, str. 3–4; 41, str. 3–4; 49, str. 3–4. — Hochverrath-Process Harambašić—Kokotović. Agramer Zeitung, 62(1887) 39, str. 3. — J. Ibler: Crtice Nikole Kokotovića. Narodne novine, 54(1888) 66, str. 4. — (Nekrolozi): Dom i sviet, 30(1917) 2, str. 40; Jutarnji list, 6(1917) 1732, str. 2. — I. N. Jemeršić: Uspomeni hrvatskog književnika Nikole Kokotovića. Hrvatska, 1917, 1614, str. 1. — J. Ibler: Iz mog arhiva. Vijenac, 3(1925) V/11, str. 271. — Život i rad Nikole Kokotovića. 15 dana, 2(1932) 6, str. 86. — Zaslužni Hrvati pravoslavne vjere. Pravoslavni kalendar, 1(1943) str. 137. — A. Barac: Hrvatska novela do Šenoine smrti. Rad JAZU, 1952, 290, str. 34. — A. Flaker: O pravaškom radikalizmu 80-ih godina XIX. stoljeća. Historijski zbornik, 7(1954) 1/4, str. 91, 93. — J. Horvat: Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Zagreb 1962, 274. — Lj. Spasić: Kokotović, Nikola. Leksikon pisaca Jugoslavije, 3. Novi Sad 1987, 206. — Repertoar hrvatskih kazališta 1840–1860–1980, 1–2. Zagreb 1990. — A. Flaker: Pravaštvo i recepcija ruske književnosti u osamdesetim godinama. Vjesnik HAZU, 5(1996) 1/3, str. 107. — M. Gross: Izvorno pravaštvo. Zagreb 2000. — S. Matković: Čista stranka prava 1895.–1903. Zagreb 2001. — I. Peršić: Kroničarski spisi. Zagreb 2002.
 
Dino Mujadžević (2009)