Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ (BABA), Benedikt, orguljaš, skladatelj (Dubrovnik, oko 1540 — Bosco blizu Alessandrije, Italija, 18. VIII 1591). Potječe iz siromašne dubrovačke obitelji. U ožujku 1556 (1561, prema A. Posinkoviću) stupio je u Dominikanski red u rodnom gradu. Teologiju je studirao u Bologni, potom je bio imenovan lektorom (profesorom). Predavao je u talijanskim gradovima, a učiteljevao nekoliko godina i u Dubrovniku. Bio je prior dubrovačkog samostana i vikar cijele kongregacije. Postigao je stupanj bakalaureata teologije. Bio je rektor kolegija u samostanu San Giovanni e Paolo u Veneciji. Umro je u samostanu Sv. Križa u mjestu Bosco. — Suvremenici ga nazivaju »osobitim uresom samostana (dubrovačkog), lektorom-veteranom, glazbenikom i orguljašem« (S. Razzi), »učiteljem glazbe i prvakom u sviranju orgulja«, skladateljem mnogih djela »što se pjevaju i sviraju na orguljama« (A. Gučetić). Prema S. M. Crijeviću, dobro je poznavao glazbu; svirao je orgulje (koje je znao i popraviti) a napisao je i nekoliko teoretskih djela o glazbenoj umjetnosti. S. Slade Dolci navodi da je prvi uveo koralno pjevanje. Babićeva glazbena djela – teoretska i skladateljska – nisu sačuvana; prema dokumentima, može se utvrditi da je pisao i vokalne i instrumentalne skladbe, u kojima je vjerojatno slijedio propise Tridentinskog sabora o crkvenoj glazbi.

LIT.: Ambrozije Gučetić: Catalogus virorum ex familia Praedicatorum in literis insignium. Venetiis 1605, 41. — Sebastijan Slade Dolci: Fasti litterario – Ragusini. Venetiis 1767, 8. — Serafin Razzi: La storia di Ragusa (izd. J. Gelčić). Dubrovnik 1903, 20. — Anđelko Posinković: Dominikanac fra Benedikto Babić (Baba), pjevač, glazbenik i graditelj orgulja. Sveta Cecilija, 11(1917) 5, str. 169–170. — Serafin Marija Crijević: O. Benedikt Babić. (Crijević: »Iconotheca«, str. 199.) Priredio fra Branimir Korać. Akvinac, 4(1936) 5, str. 66–67. — Isti: Bibliotecha ragusina (priredio Stj. Krasić). Zagreb 1975, 155–157. — Miho Demović: Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici, JAZU Zagreb 1981.
 
Ivan Bošković (1983)