Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOLARIĆ, Mirko, vatrogasni stručnjak (Varaždin, 18. X. 1850 — Varaždin, 25. IX. 1938). Prekinuvši gimnazijsko školovanje, u rodnom se gradu bavio brijačkim obrtom i 1869. stupio u Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor (osnovan 1864), u kojem je 1876. postao vođom penjača i 1877. vježbateljem te sljedeće godine prigodom dočeka J. J. Strossmayera prvi javno zapovijedao na hrvatskome. God. 1884. prešao u zagrebačko Dobrovoljno vatrogasno društvo, gdje je položio stručni ispit i do umirovljenja bio upravitelj gasilane (spremišta) i vježbatelj vatrogasaca; osim što je desetljećima nadzirao njihove intervencije, potaknuo je izgradnju novoga vatrogasnoga središta 1909, nabavu prvih automobila te 1910. utemeljenje profesionalne Stalne vatrogasne straže. Još 1891. banskom naredbom imenovan je voditeljem prvoga strukovnoga vatrogasnoga tečaja, a kao tajnik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice 1893–1928. i na širem se području pronoseći spoznaje stečene iskustvom, studijskim putovanjima (Beč, Budimpešta, Berlin, München, Leipzig, Dresden) i praćenjem strane literature istaknuo radom na osnivanju vatrogasnih društava, uvježbavanju vatrogasaca, osuvremenjivanju sprava za gašenje i sustava uzbunjivanja te poučavanju pučanstva, pa se uz Đ. Deželića drži najzaslužnijim za razvoj hrvatskoga vatrogastva. Objavio više stručnih knjiga, u Zagrebu brošure Obći vatrogasni propisi, Šumski požari, Kratka teorija o vatrogastvu (sve tri 1891, zadnja također 1902. i u Koprivnici 1892) i Naučni put po vatrogasnom svietu (1893) te članke u periodicima Obćinar (1891–92, 1894–95), Vatrogasac (1892), Vatrogasni viestnik (1896, 1900, 1903, 1906–07, 1915, 1919, 1930–34, 1936–38; kao glavni urednik 1896–1928. često nepotpisano ili pod šiframa K i -ć.), Hrvatstvo (1906) i Mladi radnik (1930), a s Antonom Seifertom autor je vjerojatno izgubljene pjesmarice Novi vatrogasni navještaji i poputnice za trublju, bučku i žviždalo. Osobni dokumenti te predmeti povezani sa službom čuvaju mu se u Muzeju hrvatskog vatrogastva pri varaždinskom Vatrogasnom domu, u dvorištu kojega je i njegovo poprsje, rad N. Njirića (1965), a u tom se gradu od 1980. održava i godišnji natjecateljski Memorijal »Mirko Kolarić« na kojem se okupljaju vatrogasne postrojbe iz cijele Hrvatske. O 50. i 60. obljetnici djelovanja B. Toni spjevao mu je prigodnice tiskane 1929. u posebnoj spomenici.

DJELA: Vatrogasne upute. Zagreb 1894. — Vatrogasni propisnik za prokušavanje štrcaljke (suautor Đ. Deželić). Zagreb 1894. — Djela Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Zagreb 1896. — Požarne pogibelji. Zagreb 1909. — Vježbovnik (suautor Đ. Deželić). Zagreb 1923.
 
LIT.: J.: Mirko Kolarić. Vatrogasac, 1(1892) 2, str. 17–19. — (S. Širola): Kolarićeva slava. Svjetlo, 14(1899) 25, str. 2. — B. Toni (B. T–i.): Rijedak jubilej. Vatrogasni vjesnik, 14(1909) 12, str. 89–91. — Isti: Jedna dvadesetgodišnjica. Ibid., 21(1916) 3, str. 18. — Isti: Jedan jubilej. Jugoslavenska njiva, 3(1919) 24, str. 384–385. — Isti: Pedeset godina u službi vatrogastva. Vatrogasni vjesnik, 24(1919) 9/10, str. 50–52. — Mirko Kolarić. Vatrogasni glasnik, 3(1928) 11/12, str. 3–4. — A. Metzger: K jubileju. Vatrogasni vjesnik, 34(1929) 6, str. 1–5. — B. Toni: K jubileju Mirka Kolarića. Vatrogasni glasnik, 4(1929) 7, str. 1–4. — Mirko Kolarić. O šezdesetogodišnjici njegova vatrogasnoga rada. Zagreb 1929. — Janko: Še en jubilej. Gasilski koledar (Ljubljana), 7(1930) str. 103–107. — A. Metzger: Hrvatsko vatrogastvo. U: Ivanić-grad. Spomenica izdana uz otkriće spomen-ploče Đuri Stjepanu Deželiću. Zagreb 1931, 112–120. — (Nekrolozi): Varaždinske novosti, 9(1937–38) 461, str. 3. — Gradski namještenik, 1(1938) 11, str. 3. — Požarna odbrana (Zemun), 1(1938) 9, str. 121. — Vatrogasni vjesnik, 43(1938) 10, str. 299–336. — M. Androić: Povijest vatrogastva u Varaždinu 1220–1955. Varaždin 1955. — G. Špehar: Mirko Kolarić. Suvremeno vatrogastvo, 30(1988) 7/8, str. 37. — Zbornik Hrvatsko vatrogastvo. Varaždin 1994.
 
Dino Mujadžević (2009)