Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABOGREDAC, Josip, učitelj, slikar-amater (Bošnjaci kod Županje, 10. IX 1907). Sin Stjepana, ratara. Osnovnu školu polazio je u Bošnjacima i Županji (1920–1924) te učiteljsku u Osijeku (1924–1928). Službovao je najprije kao učitelj u Gunji, Budanici i Bošnjacima (1945–1967), a zatim je na osmoljetki predavao njemački jezik i likovni odgoj. God. 1967. odlazi u mirovinu. Član je likovne kolonije Ilok te vanjski suradnik Etnološkog instituta za prikupljanje podataka za Etnološki atlas Jugoslavije. — Od djetinjstva je pokazivao ljubav za slikarstvo; prve poduke prima povremeno kod Petra Pappa, poslije radi u akvarelu kod Martina Robotića. Radeći kao učitelj razvio je kulturnu djelatnost na selu; jedno je vrijeme bio i zborovođa pjevačkog društva »Seljačka sloga« u Bošnjacima. Bavi se umjetničkom fotografijom i snimanjem filmova povijesnih objekata, starina i narodnih običaja, a radi i dijapozitive za propagandu seoskog turizma. Kao slikar, uglavnom samouk, ograničio se na pejzaž užeg područja (Županja i Bošnjaci) te na prikaz seljačkog života i običaja. Okušao se i u portretu. Razvio je svijetlu, plenerističku paletu; radi u ulju, akvarelu, pastelu, olovci. Samostalno je izlagao u Županji 1972, 1973, 1978, Bošnjacima 1976, Našicama 1976. i Gunji 1977, 1978, a skupno na izložbama u Vinkovcima 1959, na Pokretnoj međurepubličkoj izložbi »Sava 72«, te u Đakovu (Đakovački vezovi) 1973, Iloku 1976, 1977, 1978, Vukovaru 1977. i Borovu 1978.

LIT.: I. Herman: Uz izložbu slika Josipa Babogredca. Županja, 15(1972) 26. VII. — I. G: Retrospektivna izložba likovnog pedagoga iz Bošnjaka. Novosti, 20(1972) 4. VIII, str. 8. — A. Borilović: Zahvalnost jednom entuzijasti. Novosti, 21(1973) 26. X. — I. Herman: Josip Babogredac. Županjski zbornik, 4(1973) str. 188–189. — St.: Županjska Posavina u akvarelu i grafici. Županja, 16(1973) 4. X. — St. J. Tomić: Josip Babogredac – pedagog i umjetnik. Ibid., 5. IX. — Ivo Balentović: Babogredac, slikar šokačkog krajobraza. Susreti (Umag), 5(1975) br. 17. — Još neotvorene tube uljene boje. Glas Slavonije, 32(1975) 1. XI. — M. Maričić: Slikar – današnji knez Virova. Županja, 18(1975) 2. IX. — Stjepan Petek: Slikar polja i šuma. Vjesnik, 37(1976) 21. IX. — Milan Sigetić: Nemir virova. Ibid., 38(1977) 19. II. — Isti: Katini šlingeraji. Ibid., 39(1978) 12. III. — Joža Ščrbašić: Živa kronika Bošnjaka – Josip Babogredac. Slavonski narodni kalendar, 1978. — Josip Škunca (J. Š.): Živa legenda sela. Večernji list, 22(1978) 19. i 20.VIII.
 
Oto Švajcer (1983)