Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOLIN, Ivo (Ivan), brodograđevni inženjer i termodinamičar (Zagreb, 23. IX. 1924 — Zagreb, 20. I. 2007). Sin publicista Marcela i pedagoginje Jelene. Pomorsko-trgovačku akademiju završio u Dubrovniku 1944, u Zagrebu diplomirao na Ekonomskom fakultetu 1949. i na Brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta 1955. te doktorirao tezom Optimalna realizacija teoretskog Stirlingovog procesa na Tehnološkom fakultetu 1972, a tezom Degresija veličina nuklearnih elektrana i na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1977. U poduzeću »Ventilator« u Zagrebu radio kao konstruktor 1956–58. Za asistenta izabran 1958. na Rudarskom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, za docenta 1963, za izvanrednoga profesora 1967. i za redovitoga 1973. Kao redoviti profesor do umirovljenja 1994. predavao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Bio gostujući profesor na mnogim sveučilištima, posebno na rimskome »La Sapienza« 1987–2001. God. 1998. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus. Područje je njegova rada termodinamika i energetika, poglavito Stirlingov motor. Konstruirao je novi, plosnati motor toga tipa za rad pri niskim temperaturnim razlikama (njemački patent 1982, američki 1984). Sudjelovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima, rezultate rada priopćivao u njihovim zbornicima te periodicima Brodogradnja (1954), Mornarički glasnik (1956), Tehnički pregled (1956), Strojarstvo (1963, 2002), Nuclear Engineering International (London 1968), Tehnika (Beograd 1968), Ekonomist (1981), Osiguranje i privreda (1988), Sonnenenergie (München 1988), Sunčeva energija (1988, 1993), Nafta (1993), EGE – Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika (1995, 2005). Napisao je nekoliko knjiga o toplinskim strojevima i svojim otkrićima, surađivao u Pomorskom leksikonu LZ, dopunio i priredio izdanje očeve knjige Jedrenjaci (Zagreb 2006). Zamislio je, financirao i vodio izradbu zbirke pedesetak modela toplinskih strojeva od XVII. do XX. st. – od 1999. u stalnom postavu Tehničkoga muzeja u Zagrebu – o kojoj je snimljen dokumentarni film Pokretna moć vatre Ingrid Černi i Davora Fulanovića, a s posljednjim je sastavio istoimeni katalog (slov. izd. Ljubljana 1998, hrv. i engl. izd. Zagreb 1999). Osim više međunarodnih priznanja, dobio Nagradu »Nikola Tesla« 1967, Nagradu »Fran Bošnjaković« 1994. i Državnu nagradu za rad u području tehničkih znanosti 1996.

DJELA: Thermodynamics Atlas I. London 1967 (hrv. izd. Termodinamički atlas, 1. Zagreb 1967). — Thermodynamics Atlas II. The Evolution of the Heat Engine. London 1972, River Falls 19982. — Isothermal Stirling-Cycle Engine. Zagreb 1983. — Stirling Motor. History, Theory, Practice. Dubrovnik 1991. — Energy and Gross National Product. Zagreb 2006.
 
LIT.: (Nekrolog). Dubrovački vjesnik, 56(2007) 27. I, str. 22. — www.ivokolin.com, pristupljeno 23. XI. 2007.
 
Dragutin Taboršak i Redakcija (2009)