Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABORSKY, Vjekoslav, pomorski stručnjak (Rijeka, 28. I 1865 — Donja Zelina, 4. VII 1921). Nakon završene Pomorske vojne akademije u Rijeci, napredovao je u časničkim činovima ratne mornarice do zvanja kapetana korvete. Napustivši vojnu službu, posvetio se pomorskoj nastavi. Na Nautičkoj školi u Bakru predavao je nautiku, meteorologiju, oceanografiju i manevriranje. Kao ravnatelj škole (1896–1909) pridonio je mnogo unapređenju nastave; njegovom zaslugom podignuta je 1903. nova zgrada Nautičke škole, a nastojao je pri njoj osnovati i strojarski odjel. Na njegov poticaj sagrađen je 1908. u brodogradilištu Howaldtswerke u Kielu novi školski brod »Vila Velebita«. God. 1909. B. je dodijeljen Zemaljskoj vladi u Zagrebu kao referent za nautičku nastavu. Njegovim zauzimanjem u Saboru bakarska je Nautička škola reorganizirana u rangu srednje škole i 1917. proglašena Pomorskom akademijom. U Narodnim novinama objavio je 1904. članak Podmorske lađe.

LIT.: Albert Šporer: 90. godišnjica bakarske nautike. Sušak 1940. — 125. obljetnica pomorskog školstva u Bakru 1849–1974. Bakar 1974. — Ivo Marochino: Grad Bakar kroz vjekove. Bakar 1978, 179.
 
Radojica F. Barbalić (1983)