Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABOVIĆ, Milka, atletska reprezentativka i novinar (Skoplje, 27. X 1928). Osnovnu školu završila je u Sarajevu, srednju polazila u Sarajevu, Rumi i Beogradu. God. 1963. diplomirala je na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu. Sportom se počela baviti 1945. u Rumi. Od 1951. članica je Akademskoga sportskog društva »Mladost« u Zagrebu. Reprezentativka i rekorderka u trčanju na kratke pruge: 60, 100 i 200 m, te 80 m prepone i sve štafete. Prvakinja Jugoslavije u trčanju na 100 m (1953), na 80 m preko prepona (1953, 1955–1958, 1961. i 1963), u štafeti 4 × 100 m (1951–1955, 1963. i 1965) te u štafeti 4 × 200 m (1963. i 1965). Jugoslavenske rekorde postavljala je tri puta u trčanju na 60 m (8,0–7,7 s), jedanput na 100 m (12,2 s) osam puta na 80 m preko prepona (12,0–11,0 s) i jedanput u štafeti 4 × 60 m (29,8 s). Svjetska studentska prvakinja u trčanju na 80 m preko prepona bila je 1953. u Dortmundu i 1957. u Parizu. U anketi Sportskih novosti (ranije Narodni sport) tri puta je izabrana za najbolju hrvatsku sportašicu, a 1953. i 1955. proglašena je najboljom jugoslavenskom sportašicom. Iste godine predala je predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu štafetnu palicu u ime naroda Hrvatske. — Novinstvom se počela baviti 1949. u zagrebačkom Narodnom sportu (kasnije Sportske novosti); od 1951. član je Društva novinara Hrvatske. God. 1957. prelazi u RTV Zagreb, gdje je osnovala sportsku redakciju i bila njezin prvi urednik. Tu dužnost obavlja, s prekidom od četiri godine, do 1975. Više godina uređivala je TV emisiju Telesport te rubrike o sportu i tjelesnom odgoju u dječjem listu SMIB (Smilje i bosilje, 1972–1981). Surađuje i u drugim časopisima i novinama (npr. Povijest sporta i Tempo od 1978, NIN od 1981. i dr.). Posebno prati fizičku kulturu u JNA. Više godina bila je predsjednica Sekcije sportskih novinara Društva novinara Hrvatske, u dva mandata članica je Jugoslavenskoga olimpijskog komiteta. Od 1978. do 1982. bila je član IV Skupštine grada Zagreba. Dobila je više nagrada i odlikovanja: Nagradu Društva novinara Hrvatske (1974), Nagradu grada Zagreba (1977), Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem (1979) i dr.

 
Franjo Frntić (1983)