Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KARLOVAC, Antun, ljekarnik (Supetar, 29. IV. 1901 — Zagreb, 27. XII. 1968). Brat Jelke, glasovirske pedagoginje. Klasičnu gimnaziju završio 1919. u Splitu, farmaciju diplomirao 1922. na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Prva je ljekarnička iskustva stekao u ljekarnama u Imotskom i Sinju, 1927–33. bio je ljekarnički suradnik u ljekarni J. Pohusta u Splitu, 1933–36. radio u Biogradu i 1936–41. u Starom Gradu. Od 1941. djelovao u Zagrebu, najprije u Zavodu za socijalno osiguranje, zatim u ljekarni Socijalnoga osiguranja. Nakon rata preuzeo vođenje ljekarne na Svačićevu trgu (poslije Narodna ljekarna) i u njoj uredio analitički i galenski laboratorij. Umirovljen 1960. Bio je organizator ljekarničke struke i vrstan poznavatelj stručne tematike. Već je za studija bio tajnik Jugoslavenskoga akademskoga farmaceutskoga kluba u Zagrebu, organizator povezivanja ljekarničkih suradnika Dalmacije sa Savezom apotekarskih suradnika Kraljevine SHS te utemeljitelj Sekcije za Dalmaciju 1921. i njezin tajnik od 1922. Sudjelovao je u osnivanju Farmaceutskoga društva Hrvatske 1946. i bio predsjednik Udruženja apoteka NRH od njegova osnutka 1952. Nakon umirovljenja radio u Sekciji za ljekarničku službu Zajednice zdravstvenih ustanova SRH te s K. Kovačićem i P. Torreom osnovao 1963. Registar gotovih lijekova u Hrvatskoj. Sudjelovao je i u radu Saveza farmaceutskih društava Jugoslavije te vodio Biro za apotekarsku službu. Bio je nastavnik farmaceutske tehnologije 1947–68. u Srednjoj farmaceutskoj školi u Zagrebu i autor skripata za njezine polaznike. Posebice je radio na izradbi zaštitne masti za ruke pri radu sa štetnim tekućinama. Dobitnik je Medalje »Julije Domac« 1955. God. 1973. ustanovljena je Nagrada »Mr. ph. Antun Karlovac« za prinos razvoju praktičnoga rada na području farmacije.

LIT.: Program kr. Velike gimnazije u Spljetu za šk. god. 1913/14. Spljet 1914, 63. — F. Klein: XXII. glavna skupština Jugoslavenskog Akademskog farmaceutskog kluba. Farmaceutski vjesnik, 12(1922) 11, str. 362–364. — Spomenica Farmaceutskog otsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu o pedesetoj godišnjici opstanka farmaceutske nastave. Zagreb 1934, 57. — S. Depeder (De.): Osnivačka skupština Udruženja apoteka NRH. Farmaceutski glasnik, 8(1952) 11, str. 388–390. — Zbornik Farmaceutske škole u Zagrebu 1947–1967. Zagreb 1967, 11. — H. Tartalja: Mr. ph. Antun Karlovac – in memoriam. Farmaceutski glasnik, 25(1969) 2, str. 47–48. — Pravilnik o korištenju sredstava Fonda mr. ph. Antuna Karlovca. Ibid., 29(1973) 7/8, str. IV. — B. Jardas: Mr. Ph. Antun Karlovac. Ibid., 49(1993) 7/8, str. 219–220. — Pravilnik o dodjeli nagrade Mr. ph. Antun Karlovac. Ibid., 51(1995) 4, dodatak str. 3. — V. Grdinić i dr.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka. Zagreb 2002, 169.
 
Vladimir Grdinić (2009)