Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KARLOVIĆ, Damir, biokemijski inženjer (Zagreb, 8. VI. 1938). U Zagrebu završio gimnaziju 1958, diplomirao na Biotehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta 1969. i na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF) doktorirao 1982. tezom Struktura i mehanizam djelovanja alkohol dehidrogenaze kvasca Saccharomyces cerevisiae. Dvosemestralni studij pedagogije za sveučilišne nastavnike završio 1977. u Centru za pedagošku izobrazbu i istraživanja. Od 1969. bio voditelj laboratorija za hematologiju i reumatologiju u Gradskoj bolnici u La Chaux-de-Fonds, od 1970. znanstveni asistent u laboratoriju za biomakromolekule na Tehničkoj visokoj školi u Zürichu, gdje se i specijalizirao 1974–76. Od 1972. zaposlen je na današnjem PBF; u zvanje docenta izabran je 1982, izvanrednoga profesora 1992, a od 1998. redoviti je profesor. U nastavu je uveo kolegije prehrambeno-tehnološko inženjerstvo II, kemija i tehnologija ugljikohidrata te tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda. Na PBF osnovao je Centar za kontrolu namirnica (1989) i Laboratorij za kemiju i tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda. Osobito se bavi pročišćivanjem otopina saharoze ionskom izmjenom i reverznom osmozom, modificiranjem škrobova i istraživanjem njihovih svojstava za primjenu u prehrambenoj industriji te toplinskom, mehaničkom i enzimskom razgradnjom biopolimera tijekom procesa ekstruzije u proizvodnji topljivih prehrambenih vlakana iz šećerne repe. Istraživao je i mogućnost uštede energije pri koncentriranju šećernih sokova primjenom računalom upravljana procesa. Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, surađivao u njihovim edicijama i u časopisima Experientia (Basel 1972), Biochemistry (Washington 1973), European Journal of Biochemistry (Berlin 1976), Prehrambeno-tehnološka revija (1977; Food Technology and Biotechnology, 2001), Podravka (1987, 1990), Hemijska industrija (Beograd 1988, 1990), CROS (Croatian Sugar Review, 1995–98, 2000–01; glavni urednik), Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (1996–98), PBN revija (2002–03; glavni urednik), Croatica chemica acta (2003), Kemija u industriji (2003). Suautor je knjige Membranski procesi i njihova primjena u industriji šećera (Beograd 1978) i autor više stručnih studija, tehnoloških i ekoloških projekata. Osnivač je Kluba prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i njegov predsjednik od 2000. te počasni član odbora Biotehničke zaklade od 2001. — Svestran je športaš i športski djelatnik. Igrao rukomet u RK »Zagreb« 1958–63. te bio rukometni trener i sudac. Predsjednik je Hrvatskoga akademskoga športskoga društva »Mladost« od 1988. te član više organizacijskih odbora športskih priredba i proslava u Zagrebu. Dobio Nagradu za životno djelo Zagrebačkoga športskoga saveza 2003.

 
Marija Kaštelan-Macan (2009)