Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOPIĆ, Đuro, veterinar (Babina Greda, 5. IV. 1891 — Vinkovci, 9. IV. 1962). Gimnaziju završio 1911. u Vinkovcima, potom studirao na Veterinarskom fakultetu u Beču. Studij, prekinut za I. svjetskoga rata, nastavio 1918. na Visokoj veterinarskoj školi u Brnu, gdje je 1921. diplomirao te kraće volontirao. Potom bio kotarski veterinar u Pregradi 1922–26, Zlataru 1926–32, Vinkovcima 1932–41, Osijeku 1941–45. te ponovo u Vinkovcima do umirovljenja 1961. U Otoku je 1938. osnovao prvu veterinarsku ambulantu u Slavoniji, a zaslužan je i za osnivanje veterinarskih ambulanta u Retkovcima i Ilači. Pokrenuo je izgradnju Veterinarskoga zavoda u Vinkovcima (1938–39; direktor 1945). Nakon osnutka Niže veterinarske škole u Vinkovcima 1947. kraće bio u njoj nastavnik i upravitelj. Kao kotarski veterinar utemeljio je suvremeno profilaktično i kurativno veterinarstvo. Radio je na podizanju svinjogojstva i suzbijanju metiljavosti, svinjske kuge, bedrenice i drugih epizootija. Bio je vrstan praktičar koji je shvatio značenje osnivanja veterinarskih ambulanta te kvalitetnoga dijagnostičkoga zavoda u praktičnom veterinarstvu. God. 1967. postavljeno mu je poprsje u vinkovačkom Veterinarskom zavodu.

LIT.: M. Kadić: Đuro Kopić. Praxis veterinaria, 19(1971) 5, str. 357–358. — Zaslužni veterinari Hrvatske. Zagreb 1976. — M. Krznarić: Životopisi istaknutih veterinara Vinkovčana. Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, 1994, 11, str. 291–292.
 
Robert Krog (2009)